Ξεκίνησε η περικοπή των συντάξεων χηρείας 4.500 δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα και έρχεται η περικοπή και για 5.500 περιπτώσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η περικοπή των συντάξεων χηρείας κατά 50%, αφορά όσους απασχολούνται ή λαμβάνουν άλλη – εξ ιδίου δικαιώματος – σύνταξη και παρήλθαν τρία έτη από τον θάνατο του συζύγου ή της συζύγου.

Ο e – ΕΦΚΑ είχε δώσει προθεσμία έως το τέλος Σεπτεμβρίου στους 4.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του δημοσίου, να υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι δικαιούνται τη συνέχιση της καταβολής της σύνταξης. Όσοι δεν δικαιούνται την σύνταξη ή δεν παρείχαν τα σχετικά δικαιολογητικά, είχαν 50% μείωση στην σύνταξη του Οκτωβρίου.

Αντιστοίχως οι 5.500 συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα, περικόπησαν – αιφνιδιαστικά – τον προηγούμενο Μάιο χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση αλλά με παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, τα ποσά που κόπηκαν επιστράφηκαν στους δικαιούχους, παγώνοντας τη διαδικασία.

Τώρα ο e – ΕΦΚΑ προχωρεί τη διαδικασία και στην κατηγορία αυτή, προκειμένου να περικοπούν– εντός του επομένου διαστήματος – κατά 50%, οι συντάξεις όσων δεν τις δικαιούνται. Το ασφαλιστικό ταμείο ενημέρωσε του συνταξιούχους χηρείας ότι εντός του μηνός θα προχωρήσει στις περικοπές.

Σύμφωνα με τον νόμος 4611/19 ο επιζών σύζυγος δικαιούται για μία τριετία, πλήρη – δηλαδή το 70% της αρχικής – σύνταξη αιτίας θανάτου. Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη (εξ ιδίου δικαιώματος), η σύνταξη λόγω θανάτου μειώνεται κατά 50% (δηλαδή λαμβάνει το 35% της σύνταξης του θανόντα). Το ποσό αυτής, δεν μπορεί να υπολείπεται των κατωτάτων ορίων συντάξεων θανάτου ήτοι, 360 ευρώ το μήνα.

Αναδρομικές επιστροφές

Και στις δύο περιπτώσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα υπάρξει αναδρομική επιστροφή – ως αχρεωστήτως καταβληθέντα – των ποσών, που εισπράχθηκαν χωρίς να τα δικαιούνται.
Οι επιστροφές αυτές θα γίνουν σε πολλές δόσεις και με μικρότερα ποσά μηνιαίας παρακράτησης, καθώς ενδέχεται το ποσό να είναι εξαιρετικά υψηλό.

Για το θέμα αυτό υπήρξε νομοθετική πρόβλεψη, η οποία αναφέρει ότι το ποσοστό παρακράτησης από την κύρια σύνταξη ορίζεται σε 1/3 των καταβαλλόμενων παροχών, ειδικά για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Ακόμη προβλέπεται ότι η καθεμία από τις μηνιαίες δόσεις (που παρακρατούνται από τον e-ΕΦΚΑ έως την πλήρη εξόφληση των αχρεωστήτως καταβληθέντων) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξης μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το 1/6 του ποσού κατά το μέρος που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη αιτία θανάτου, μπορεί να παρακρατηθεί το 1/2 του ακαθάριστου ποσού της (σε αντίθεση με το γενικό κανόνα που προβλέπει παρακράτηση μέχρι και του συνόλου της επικουρικής). Το ποσό της μηνιαίας δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ευρώ.