Τέσσερις παρεμβάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τίθενται σε εφαρμογή την από την 1η Ιανουαρίου 2022. Εκτός από τις θεσμοθετημένες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα που αφορούν τα νέα όρια συνταξιοδότησης και το νέο επικουρικό ταμείο, το εισόδημα των μισθωτών αναμένεται να ενισχυθεί και από την εφαρμογή των παρακάτω τριών μέτρων: 1) την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου με προοπτική νέας αύξησης, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 2) τη διατήρηση της μείωσης εισφορών κατά 3% (κατά 1,1% στους εργαζομένους και κατά 1,9% στους εργοδότες) και 3) την απαλλαγή των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από την εισφορά αλληλεγγύης (με προοπτική να «παγώσει» από το 2022 και για Δημόσιο και συνταξιούχους).

Το ετήσιο όφελος από τη μείωση των εισφορών και των φόρων ανέρχεται σε 160 ευρώ για εργαζόμενο με μεικτό μισθό 700 ευρώ τον μήνα, σε 355 ευρώ για εργαζόμενο με απολαβές 1.000 ευρώ μήνα, σε 389 ευρώ για εργαζόμενο με απολαβές 1.200 ευρώ μήνα και σε 691 ευρώ για εργαζόμενο με απολαβές 2.000 ευρώ μήνα.

Παράλληλα, για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το όφελος από τα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα καθώς και από την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% το 2022 κυμαίνεται από 305 ευρώ ανά έτος έως 533 ευρώ ανά έτος.

Πιο αναλυτικά, οι πέντε αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου είναι οι εξής:

Αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός (μέτρο που εκτιμάται πως αφορά 450.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα) θα ανέλθει στα 663 ευρώ από 1/1/2022 από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα ενώ με το επίδομα γάμου ανέρχεται στα 729,30 ευρώ. Στους υπαλλήλους που διαθέτουν τριετίες ο κατώτατος μισθός από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι υψηλότερος έως και 195 ευρώ ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών θα διαμορφωθεί από 29,04 σε 29,62 ευρώ.

Εισφορά Αλληλεγγύης

Ανακοινώθηκε ήδη η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Ιανουαρίου. Επιπλέον, στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης τίθεται και το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης για το Δημόσιο και τους συνταξιούχους.

Ασφαλιστικές εισφορές

Διατηρούνται και το 2022 μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες και εργαζομένους. Αυτό στην πράξη οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για ακόμη έναν χρόνο, με άμεσες θετικές συνέπειες τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργοδότες. Η μείωση επιμερίζεται σε 1,79 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη και 1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργαζομένους. Το σύνολο των εισφορών παραμένει στο 36,66% από 39,66%, τουτέστιν 20% κύρια σύνταξη, 7,10% υπέρ υγείας, 6,5% για επικουρική ασφάλιση και 3,06% για ανεργία και άλλους συνεισπραττόμενους κλάδους υπέρ ΟΑΕΔ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 προβλέπεται περαιτέρω μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας (0,50) για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016).Να σημειωθεί ότι το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου πριν από την εμφάνιση της πανδημίας του κοροναϊού, προέβλεπε σωρευτική μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ώστε οι εισφορές να φτάσουν στο 35,56% μέχρι το 2023.

Νέο επικουρικό σύστημα

Αλλάζει εκ βάθρων(για τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας από 1/1/2022) το πλαίσιο για την επικουρική σύνταξη στη χώρα μας από το νέο έτος. Αντί ενός γενικού «κορβανά» για τις επικουρικές, στον οποίο βάζουν οι σημερινοί εργαζόμενοι τις εισφορές τους για τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, υιοθετείται βαθμιαία η λογική του «ατομικού κουμπαρά» για τον κάθε νέο που θα συμμετάσχει στο νέο σύστημα. Δηλαδή οι εισφορές των νέων δεν θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή της επικουρικής σύνταξης των σημερινών συνταξιούχων, αλλά θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, δημιουργώντας ένα αποθεματικό, από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές τους συντάξεις. Οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε νέος εργαζόμενος θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη, η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού εισφορών και αποδόσεων.

Νέα όρια συνταξιοδότησης

Οσοι δεν κατοχυρώσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης το 2021 οδηγούνται υποχρεωτικά για σύνταξη με τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν από το 2022, οι οποίες είναι: α) Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, β) πλήρης σύνταξη στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης και γ) μειωμένη σύνταξη στα 62.

Επισημαίνεται πάντως ότι οι αλλαγές που επέρχονται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2022 δεν αφορούν όλους τους ασφαλισμένους και υπάρχουν δύο μεγάλα «παράθυρα» για να συνεχίσουν εργαζόμενοι με τις ισχύουσες διατάξεις. Αυτά είναι:

– Οσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021 δεν θίγονται από τις αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022 και εφεξής.

– Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεών του μετά την 1/1/2022, η σύνταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο -μεταβατικό -όριο ηλικίας. Παράλληλα το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1/1/2022.