Δωρεάν από σήμερα, Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, οι γονικές παροχές ή δωρεές αξίας έως 800.000 ευρώ. Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ουσιαστικά τίθεται σε εφαρμογή η εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Θεσσαλονίκης με την οποία αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 σε 800.000 ευρώ από 150.000 ευρώ που ισχύει.

Η εξαίρεση αυτή αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής αλλά και μετρητά) που μπορούν να μεταβιβάσουν οι γονείς στα παιδιά τους ή οι παππούδες στα εγγόνια τους, ενώ το ίδιο μπορούν να πράξουν μεταξύ τους οι σύζυγοι ή όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Το αφορολόγητο όριο θα είναι 800.000 ευρώ ανά γονέα και ανά παιδί ή εγγόνι.

Δείτε την τροπολογία

Σημειώνεται ότι με βάση τα ισχύοντα αν κάποιος γονιός έδινε στο παιδί του ένα χρηματικό ποσό π.χ. για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ή για να καλύψει τεκμαρτή δαπάνη από χρήση ΙΧ θα έπρεπε να πληρώσει φόρο 10% ανεξαρτήτως ποσού καθώς δεν ίσχυε κάποιο αφορολόγητο. Πλέον από 1η Οκτωβρίου ο συγκεκριμένος φόρος μηδενίζεται. Το ίδιο θα συμβεί αν ένας παππούς θέλει να βοηθήσει το εγγόνι του να ανοίξει ένα μαγαζί. Το κεφάλαιο που θα του δώσει θα είναι και αυτό αφορολόγητο ενώ μέχρι σήμερα ο φόρος είναι και σ αυτή την περίπτωση 10%. Η μεταφορά των ποσών θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζική συναλλαγής. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει ο γονιός στο παιδί του μετρητά που έχει στο σεντούκι.

Διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές ισχύουν στην περίπτωση γονικών παροχών ή δωρεών ακινήτων. Σήμερα ο φόρος για αντικειμενική αξία ακινήτων έως 150.000 ευρώ είναι 0%, ενώ για αξίας από 150.000 έως 300.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 1%. Για μεγαλύτερης αξίας ακίνητα η φορολογία διαμορφώνεται στο 5% για το μέρος της αξίας που είναι από 300.000 έως 600.000 ευρώ και 10% για αξίες υψηλότερες των 600.000 ευρώ. Από 1η Οκτωβρίου όλοι αυτοί οι συντελεστές μηδενίζονται αν η αντικειμενική αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται μεταξύ συγγενών που ανήκουν στην Α΄ κατηγορία του φόρου γονικών παροχών και δωρεών δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Για ποσά άνω των 800.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 10%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία

-Αυξάνεται από τις 150.000 ευρώ στις 800.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο των γονικών παροχών και των δωρεών σε συγγενείς της πρώτης κατηγορίας (συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς) Εφόσον η αξία των γονικών δωρεών ή παροχών υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

Σήμερα, η κλίμακα γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών για συγγενείς πρώτου βαθμού έχει αφορολόγητο 150.000 ευρώ και στη συνέχεια επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1% για τα επόμενα 150.000 ευρώ, 5% για το τμήμα από 300.000 έως 600.000 ευρώ και 10% για αξία άνω των 600.000 ευρώ. Για τις κληρονομιές οι συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι από 1,5% έως και 10%, με την απαλλαγή να καλύπτει μόνο τις πρώτες 150.000 ευρώ. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αφορά τόσο ακίνητη περιουσία όσο και κινητή (μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις, μετρητά).

Οι φορολογούμενοι που θα δίνουν μετρητά ή ακίνητη περιουσία στα παιδιά τους, τους συζύγους, τους γονείς ή στα εγγόνια τους θα υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με την υποβολή της δήλωσης η Εφορία θα ελέγχει εάν αυτός που δωρίζει μπορεί να αποδείξει τον νόμιμο τρόπο απόκτησης των χρημάτων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του έτους οι δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Με την υποβολή της δήλωσης δηλώνεται ο ΑΦΜ αυτού που δωρίζει και φυσικά αυτού που αποδέχεται τη δωρεά.

-Διατηρείται έως τον Ιούνιο του 2022 η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, τους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022.

-Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από το 24% σε 13% από 1η Οκτωβρίου 2021 έως τον Ιούνιο του 2022.

-Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%. Ως «ζωοτροφές» νοούνται ενδεικτικά τα άχυρα και οι φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, τα γογγύλια, τα κτηνοτροφικά τεύτλα, οι κτηνοτροφικές ρίζες, οι χορτονομές, τα τριφύλλια, τα κτηνοτροφικά λάχανα, οι χορτονομές λούπινου, βίκου και τα παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και το καλαμπόκι. Εξαιρούνται οι τροφές για σκύλους και γάτες!

-«Κουρεύεται» κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου από 1η Οκτωβρίου 2021.

-Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022.

Παράδειγμα 1ο

Γονική παροχή ακινήτου αξίας 300.000 ευρώ. Σήμερα επιβάλλεται φόρος 1.500 ευρώ. Από 1η Οκτωβρίου ο φόρος θα είναι μηδενικός.

Παράδειγμα 2ο

Δωρεά ακινήτου από παππού σε εγγόνι του αξίας 600.000 ευρώ. Σήμερα ο φόρος ανέρχεται σε 16.500 ευρώ και 1η Οκτωβρίου θα είναι μηδέν. Αν και η γιαγιά είχε αντίστοιχη περιουσία στο όνομά της και θέλει και εκείνη να κάνει δωρεά στο ίδιο εγγόνι τότε και σ αυτή την περίπτωση θα είναι αφορολόγητη. Το ίδιο θα ισχύσει αν ο παππούς ή η γιαγιά προχωρήσουν σε δωρεές και σε άλλα εγγόνια τους. Δηλαδή το όριο των 800.000 ευρώ ισχύει για κάθε παιδί χωριστά.

Παράδειγμα 3ο

Χρηματική γονική παροχή ή δωρεά 200.000 ευρώ. Φόρος σήμερα 20.000 ευρώ. Από 1η Οκτωβρίου θα είναι πλήρως αφορολόγητη. Και σ΄ αυτή την περίπτωση το όριο των 800.000 ευρώ ισχύει για κάθε παιδί χωριστά από κάθε γονέα χωριστά.