Δύο έρευνες στο Tik Tok που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στην Κίνα, ξεκίνησε η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλαδίας.

Η Επιτροπή, αρμόδια ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για πολλές από τις μεγάλες εταιρείες διαδικτύου στον κόσμο, βάσει της περιφερειακής τους έδρας, έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα έως και 4% επί των παγκόσμιων εσόδων των εταιρειών για σχετικές παραβιάσεις.

Το TikTok ανακοίνωσε τον Αύγουστο αυστηρότερους ελέγχους απορρήτου για εφήβους, με στόχο να αντιμετωπίσει την κριτική ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει τα παιδιά από κρυφές διαφημίσεις και ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η ιδιοκτησίας της κινεζικής ByteDance πλατφόρμα βίντεο μικρού μήκους, αναπτύχθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα μεταξύ των εφήβων.

Η πρώτη από τις έρευνες σχετίζεται «με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ρυθμίσεων της πλατφόρμας για χρήστες κάτω των 18 ετών και μέτρων επαλήθευσης ηλικίας για άτομα κάτω των 13 ετών», ανέφερε η αρμόδια αρχή.

Η δεύτερη έρευνα θα επικεντρωθεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την TikTok στην Κίνα και θα εξεταστεί εάν η εταιρεία συμμορφώνεται με το δίκαιο δεδομένων της ΕΕ στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ένωσης.

Η ιρλανδική αρχή επέβαλε τις προηγούμενες μέρες πρόστιμο ρεκόρ 225 εκατομμυρίων ευρώ στο WhatsApp του Facebook βάσει του νόμου της ΕΕ για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ωστόσο, αντιμετώπισε κριτική από άλλες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για την ταχύτητα των ερευνών του και την αυστηρότητα των κυρώσεών του.

Η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή είχε σε εξέλιξη 27 διεθνείς έρευνες στο τέλος του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένων 14 που αφορούσαν το Facebook και τις θυγατρικές της.