Μια νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου με ισχυρή ελληνική «υπογραφή», η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση PLOS One, δείχνει ότι η γενετική προδιάθεση για COVID-19 συνδέεται με αύξηση των περιπτώσεων θρομβώσεων στα κάτω άκρα και στους πνεύμονες, με θρομβοφλεβίτιδα και με παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος.

Μεγάλη ανάλυση

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν φαινοτυπική ανάλυση (PheWAS) σε περίπου 400.000 άτομα – τα δείγματα συνελέγησαν από τη μεγάλη βρετανική βιοτράπεζα UK Biobank. Στόχος τους ήταν να εντοπίσουν χαρακτηριστικά και νόσους που συνδέονται με την προδιάθεση της COVID-19 και τη δριμύτητά της. Η ερευνητική ομάδα δημιούργησε ένα γενετικό σκορ προγνωστικό για την COVID-19 με βάση το σύνολο των αλληλόμορφων υψηλού κινδύνου που προέκυψαν από την ανάλυση του κάθε εθελοντή της UK Biobank.

Η αύξηση του κινδύνου

Oπως προέκυψε, η γενετική προδιάθεση για COVID-19 φάνηκε να συνδέεται με αυξημένο κατά 11% κίνδυνο για φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα, κατά 10% για θρόμβωση στα κάτω άκρα και κατά 12% για θρόμβωση στους πνεύμονες.

Οπως ανέφερε η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, διδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου Αρετή Παπαδοπούλου «τα αποτελέσματα της μελέτης μας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό των ατόμων που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για COVID-19 και επιπλοκές μετά τη λοίμωξη».

Σημαντικά ευρήματα και για τη μακρά COVID

Η δρ Ειρήνη Μαρούλη, επικεφαλής της μελέτης, επίκουρη καθηγήτρια Υπολογιστικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Queen Mary στο Λονδίνο σημείωσε από την πλευρά της ότι εκτός από τη γενετική προδιάθεση για COVID-19 και τον κίνδυνο φλεβίτιδας, θρομβοφλεβίτιδας και νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος «εντοπίσαμε ότι και η γενική προδιάθεση για COVID-19 συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων στο πόδι και στον πνεύμονα – παράγοντες που εμπλέκονται στη σοβαρή COVID-19 και στη θνητότητα εξαιτίας της. Τα ευρήματά μας μπορούν να έχουν περαιτέρω σημασία για άτομα με επιπλοκές εξαιτίας της μακράς COVID».