Σήμα για μεταρρυθμιστικό «γκάζι» δόθηκε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο σκιαγραφώντας το κυβερνητικό τέμπο των επόμενων μηνών, με βαρύτητα στην οικονομία και την ανάπτυξη.

Πατώντας το κουμπί της επανεκκίνησης – ενόψει της ΔΕΘ και του διετούς πλάνου έως το 2023 – αποκρυσταλλώθηκε ο οδικός χάρτης της επόμενης ημέρας με συγκεκριμένα επιχειρησιακά ορόσημα.

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνονται η πάταξη της φοροδιαφυγής, η προσέλκυση επενδύσεων, το φιλικότερο πλαίσιο για τη γυναικεία εργασία, η επικουρική ασφάλιση, η περαιτέρω ψηφιοποίηση, η στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ο εξορθολογισμός των ελληνικών λιμένων.

Εκτενής ήταν η παρουσίαση του εθνικού σχεδιασμού για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση με έμφαση στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος.

Κομβικές μεταρρυθμίσεις

Αποτελείται από τις κομβικές μεταρρυθμίσεις του επόμενου διαστήματος, μεταξύ των οποίων είναι:

Στους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης οι δυνάμεις εστιάζονται στον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, με μείωση του επενδυτικού κενού, πάταξη της φοροδιαφυγής και εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών.

Στο επίκεντρο είναι η ορθή και συνεπής διαχείριση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (συνολικοί πόροι 31 δισ. ευρώ έως το 2026).

Η προσέλκυση επενδύσεων και η σύνδεση της έρευνας με την τεχνολογία παραμένουν ως προτεραιότητες, καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Απασχόληση και Ασφαλιστικό

Στην εργασία γίνεται στροφή προς πολιτικές απασχόλησης, φιλικότερο πλαίσιο για τη γυναικεία εργασία. Προωθούνται πολιτικές ίσης μεταχείρισης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων είναι η θέσπιση νέου, κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης.

Περιβαλλοντική και ενεργειακή αειφορία και οικονομική ανάπτυξη αποτελούν οδηγό για τις πολιτικές περιβάλλοντος, που αλλάζουν το πλαίσιο διαχείρισης δασών, προετοιμάζουν την αστική αναζωογόνηση και εκσυγχρονίζουν τις χρήσεις γης. Στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας με ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Οι υποδομές ψηφιακών δικτύων αναβαθμίζονται ως κρίσιμες για την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας σε βάθος δεκαετίας, με στόχο και την ισότιμη πρόσβαση και των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Αλλαγή σε διαδικασίες του δημόσιου τομέα, οι οποίες θα εξορθολογίσουν τις συναλλαγές πολίτη και επιχείρησης με το κράτος.

Αναμόρφωση εθνικού συγκοινωνιακού δικτύου για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ενδυνάμωση της οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η τόνωση της αναπτυξιακής προοπτικής και ο εξορθολογισμός των ελληνικών λιμένων αποτελούν μια διάσταση της μεταρρύθμισης για τη ναυτιλία, η οποία ταυτόχρονα είναι και τμήμα του πρώτου ολοκληρωμένου σχεδίου νησιωτικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου.

Στον τομέα του τουρισμού, οι μεταρρυθμίσεις αφορούν τη διαχείριση και προβολή σημαντικών προορισμών, την αναβάθμιση υποδομών και την ενίσχυση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με επενδυτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, κλειδί επιτυχίας θα αποτελέσει η επένδυση σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.