Χρέη ύψους 2,26 δισ. δημιούργησαν μόνο στην εφορία περισσότερες από 820.000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα την περίοδο της πανδημίας.

Τα χρέη αυτά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, μπορούν να εξοφληθούν σε έως 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5% από τον Ιανουάριο του 2022.

Πάνω από 822.000 επιχειρήσεις, επιτηδευματίες αλλά και φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία μπορούν πλέον να ρυθμίσουν οφειλές

Στη ρύθμιση εντάσσονται όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα αρρύθμιστες και ληξιπρόθεσμες οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων), ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ καθώς και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, η δυνατότητα ρυθμίσεων αφορά, 134.455 νομικά πρόσωπα, 392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς την εφορία από την αρχή της πανδημίας δηλαδή από το Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021.

Στους ωφελημένους θα περιληφθούν και όσοι πληττόμενοι έχουν χρέη και προς τα ασφαλιστικά ταμεία με το ποσό αυτό να εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Η προϋπόθεση

Βασική προϋπόθεση, οι οφειλέτες να ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττομένων.

Δηλαδή να ανήκουν στην κατηγορία :

– Επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.

-Εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

– Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID που έχουν υποβάλει

– Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

Πηγή: ot.gr