Στην παραπομπή της Ελλάδας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2) προχώρησε σήμερα η Κομισιόν. Η ανακοίνωση δεν πρέπει να αιφνιδίασε την ελληνική κυβέρνηση δεδομένου πως η σχετική απόφαση (που αφορούσε και τη Βουλγαρία, για τον ίδιο λόγο) είχε ληφθεί και δημοσιοποιηθεί απο το θεσμικό όργανο της Ε.Ε., από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το θέμα αφορά την παρατεταμένη υπέρβαση των ανώτατων τιμών που καθορίζονται από την νομοθεσία της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ),  στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς τα τελευταία χρόνια και σταθερά υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής διοξειδίου του αζώτου στην Αθήνα. Επίσης, δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) εκπέμπεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η οδική κυκλοφορία —ιδίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων— και η βιομηχανία. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα για το φυσικό περιβάλλον αλλά και την ανθρώπινη υγεία των πολιτών της Ε.Ε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, κάθε χρόνο περίπου 400.000 πρώιμοι θάνατοι στην Ε.Ε. μπορούν να αποδοθούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ενδεικτικά, το 2018 περίπου 379.000 πρώιμοι θάνατοι αποδόθηκαν στην ρύπανση, η οποία προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και καρκίνο των πνευμόνων.

Πέρα από την Ελλάδα στο στόχαστρο της Κομισιόν έχουν βρεθεί η Βουλγαρία (που έχει και τις χειρότερες επιδόσεις), η Γαλλία, η Ιταλία και η Ρουμανία.