Το 98% των Ελλήνων και των Ελληνίδων πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη, ενώ μεταξύ των νέων, το ποσοστό φθάνει στο απόλυτο 100%, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε η Opinion Poll.

Μάλιστα σε ποσοστό 92% οι Έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι οι φυσικές καταστροφές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ενώ, μόλις το 6% έχει αντίθετη άποψη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πάνω από το 68% των πολιτών δεν γνωρίζει για τις προτεραιότητες του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας μας, ενώ μόλις το 25% έχει μία σχετική εικόνα. Μάλιστα, οι γυναίκες και οι νέοι καθώς και οι πολίτες υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου έδειξαν ότι έχουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία για τα συγκεκριμένα θέματα.

Μείζον πρόβλημα

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, «η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1001 νοικοκυριά, οπότε έχουμε ένα σοβαρό δείγμα, με αναλογική αντιπροσώπευση από όλη την Ελλάδα». Εξήγησε δε ότι «η έρευνα έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζον πρόβλημα για το παρόν και το μέλλον».

«Παράλληλα», όπως επισημαίνει «είναι ένα άλλο θέμα το βάθος της γνώσης όλων των παραμέτρων που αφορούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και στα άμεσα αποτελέσματα που μπορεί να έχει».

«Χρειάζεται επομένως, μία συστηματική προσπάθεια μεγαλύτερης ενημέρωσης όπως και συμμετοχής επιστημόνων περιβαλλοντικών οργανώσεων, ανθρώπων με ευαισθησία και γνώσεις για τα περιβαλλοντικά θέματα, στη διαμόρφωση του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζούπης.

Ειδικότερα, οι πολίτες κατά πλειοψηφία, θεωρούν ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με πρώτη την ηλιακή και δεύτερη την αιολική συμβάλλουν ελάχιστα στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και στην περιβαλλοντική ζημιά (π.χ. βιοποικιλότητα, δάση, υδροφόροι ορίζοντες, ατμοσφαιρική ρύπανση), ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, η παραγωγή ενέργειας από πετρέλαιο και λιγνίτη θεωρούνται οι πλέον βλαπτικές και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά.

Επίσης κατά πλειοψηφία θεωρούν ότι η χώρα μας πρέπει να επενδύσει στις εν λόγω μορφές ενέργειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψιν και τις εθνικές προτεραιότητες.

Επιπλέον, σε ποσοστό 65% οι πολίτες συμφωνούν με τη δημιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων και 23% έχουν αντίθετη άποψη. Το 25% συμφωνεί με την ενοικίαση θαλάσσιων οικοπέδων σε πετρελαϊκές εταιρείες για εξορύξεις υδρογονανθράκων ενώ αντίθετο είναι το 64%.

Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έρευνας, σε ποσοστό 58% οι Έλληνες πιστεύουν ότι η ανάκαμψη από την πανδημία πρέπει να πραγματοποιηθεί με όρους πράσινης ανάπτυξης, ενώ μόλις το 13% εκφράζει επιφυλάξεις.

Τέλος, στην έκκληση «Βαθμολογήστε τα επόμενα θέματα ως προς την σημασία τους για άμεση αντιμετώπιση», οι πολίτες έθεσαν σε κορυφαία προτεραιότητα τα ζητήματα της ανεργίας, της οικονομίας, της κλιματικής αλλαγής και της ασφάλειας.