Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΓΙ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ανταποκρίθηκε άμεσα και θεσμικά με στόχο την ενδελεχή παρακολούθηση της έντονης μικροσεισμικής δραστηριότητας, η οποία ξεκίνησε την 10η Ιουνίου, 2021 και εξελίσσεται έως σήμερα στη περιοχή της Θήβας.

Η σεισμική ακολουθία, την οποία αναλύει αδιάλειπτα η 24ωρη σεισμολογική βάρδια του ΓΙ,  προκάλεσε την εύλογη ανησυχία του τοπικού πληθυσμού λόγω της εγγύτητας στην πόλη αλλά και λόγω του πλούσιου σεισμικού ιστορικού με μεγάλους σεισμούς.

Για την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και των αρχών της Θήβας, το ΓΙ απέστειλε εκπρόσωπο του, ο οποίος ενημέρωσε ενδελεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο, στελέχη της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ΓΙ επίσης απέστειλε κλιμάκιο επιστημόνων υπό τον υπεύθυνο του Σεισμολογικού Δικτύου του, το οποίο εγκατέστησε την Κυριακή 11/07/2021 τρεις προσωρινούς σεισμολογικούς σταθμούς (HL.THI1, HL.THI2, HL.THI3) γύρω από την επικεντρική περιοχή της μικροσεισμικής δραστηριότητας στην Θήβα, ενώ στην περιοχή προϋπάρχει από το καλοκαίρι του 2020 και άλλος ένας προσωρινός σταθμός εντός της Θήβας (HL.THVA). Οι τέσσερις αυτοί σταθμοί διαθέτουν είτε αισθητήρες ισχυρής εδαφικής κίνησης ή πιο ευαίσθητους ευρυζωνικούς.

Τα δεδομένα είναι πλέον διαθέσιμα στην σεισμολογική βάρδια/ανάλυση του ΓΙ και στο Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο και θα βοηθήσουν σημαντικά στην επίλυση επικέντρων της εξελισσόμενης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Θήβας.