Οι υπουργοί Οικονομικών των μεγάλων οικονομιών της G-20 κατέληξαν σε μια συμφωνία ορόσημο για την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις.

Προειδοποιήσαν επίσης, ότι μεταλλάξεις του κορωνοϊού απειλούν την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη εξασφάλισης δίκαιης πρόσβασης στα εμβόλια στις φτωχότερες χώρες.

Η φορολογική συμφωνία ουσιαστικά καταργεί οκτώ χρόνια διαμάχης για το φορολογικό ζήτημα.

Επόμενος στόχος πλέον είναι η φορολογική συμφωνία να λάβει την τελική «ευλογία» στη σύνοδο κορυφής της G-20 τον Οκτώβριο στη Ρώμη.

Βάσει των συμφωνηθέντων θα καθιερωθεί ένας παγκόσμιος ελάχιστος εταιρικός φόρος τουλάχιστον 15%.

Κατόπιν αυτού, αλλάζει ο τρόπος, με τον οποίο φορολογούνται πολύ κερδοφόρες πολυεθνικές, όπως η Amazon και η Google, βασιζόμενες εν μέρει στο πού πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες, και όχι στην τοποθεσία της έδρας τους.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους ότι όλες οι οικονομίες της G-20 εντάχθηκαν στη συμφωνία, ενώ η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλλεν δήλωσε ότι μερικές μικρές χώρες εξακολουθούν να αντιτίθενται σε αυτό, όπως η Ιρλανδία και η Ουγγαρία .

Τα μέλη της G-20 αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το 75% του παγκόσμιου εμπορίου και το 60% του πληθυσμού του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ινδίας.

Η συμφωνία για το κλίμα

«Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας της G20 του 2021, εστιάζοντας στους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους. Απαιτείται επείγουσα, συλλογική δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα». Με αυτά τα λόγια ξεκινά η επίσημη ανακοίνωση της  ιταλικής προεδρίας της G20 και προσθέτει: «Το συμπόσιο της G20 για τη φορολογική πολιτική και την κλιματική αλλαγή πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στις 9 Ιουλίου, εν όψει της συνάντησης των υπουργών οικονομικών της G20 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών στις 9-10 Ιουλίου και της διεθνούς διάσκεψης της Βενετίας για το κλίμα στις 11 Ιουλίου. Αυτή η εκδήλωση έδωσε μια μοναδική ευκαιρία στους Υπουργούς Οικονομικών των χωρών της G20 να συζητήσουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η φορολογική πολιτική στη στήριξη και προώθηση των μεταβάσεων προς μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη οικονομία».

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι η επίτευξη του κοινού στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα αποτελεί προτεραιότητα και ότι η φορολογική πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου με αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Αναγνώρισαν ότι οι χώρες μπορούν να βασίζονται σε ένα συνδυασμό μέσων πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μπορεί να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους με διαφορετική ταχύτητα και τροχιά, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, τους διαφορετικούς βαθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης, τη διαφορετική διαθεσιμότητα πόρων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης.

Σε δύο συνεδρίες, υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΝΤ και του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ, οι Υπουργοί παρουσίασαν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης φορολογικών εργαλείων για την εξυπηρέτηση των φιλόδοξων στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Συζήτησαν επίσης τρόπους για τον περιορισμό του αντίκτυπου των κλιματικών πολιτικών στα ευάλωτα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και στις αναπτυξιακές ατζέντες.

Η ιταλική Προεδρία ζήτησε από το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ να συντάξουν έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της G20 και των Διοικητών της Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2021.

Ο Daniele Franco, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, τόνισε ότι η πολυμερής προσέγγιση της φορολογικής πολιτικής και της κλιματικής αλλαγής είναι το κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτής της πραγματικά παγκόσμιας πρόκλησης. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και να διεξαχθεί τόσο σε πολιτικό επίπεδο – μέσω της συνεπούς δέσμευσης των Υπουργών Οικονομικών της G20 και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών – όσο και σε τεχνικό επίπεδο, πιθανώς μέσω μιας ομάδας μελέτης της G20.