Τα πανεπιστήμια προετοιμάζονται για την επιλογή των νέων πρωτοετών φοιτητών τους, ελπίζοντας σε μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς στρεβλώσεις. Πολλά εξ αυτών δε, με έτοιμες τις ακαδημαϊκές «φαρέτρες» τους.

Οπως δείχνει μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το Ιδρυμα αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα όσον αφορά την απορροφητικότητα των υποψηφίων του, και αυτό φαίνεται στην τρίτη έρευνα που θα παρουσιάσει σύντομα και επίσημα μετά τις δύο προηγούμενες, που έγιναν το 2012 και το 2018.

Οπως προκύπτει από αυτήν:

 • Στο σύνολο των αποφοίτων του, το 36% αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του με στόχο την αύξηση των προσόντων του.
 • Οκτώ στους δέκα αποφοίτους του που συνέχισαν τις σπουδές τους επέλεξαν άμεσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών και το 65,5% παρέμεινε στην Ελλάδα. Εξι στους δέκα αποφοίτους δε επέλεξαν το ίδιο το ΟΠΑ για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.
 • Συνολικά, σχεδόν επτά στους δέκα επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές με άμεση συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Στο σύνολο των αποφοίτων, επτά στους δέκα αποφοίτους ήδη εργάζονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εργάζονται είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Μόλις έξι στους εκατό αποφοίτους απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.
 • Πολλοί από τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου όμως προχωρούν άμεσα στη δημιουργία δικής τους επιχείρησης με βάση τα επιστημονικά εφόδια που έλαβαν.

Από τους αποφοίτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το έκανε εντός ενός έτους από την αποφοίτησή του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές.

 • Σχεδόν έξι στους δέκα εργάζονται σε απόλυτα συναφές και συναφές αντικείμενο.
 • Εννέα στους δέκα αποφοίτους εργάζονται στην Ελλάδα.
 • Η απορρόφηση των αποφοίτων μετά από έξι, δώδεκα και είκοσι τέσσερις μήνες διαμορφώθηκε σε 46,1%, 55,1% και 68,9% αντίστοιχα.
 • Το 33,1% των αποφοίτων δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησής του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας και το 42,6% ότι παραμένει στην ίδια.
 • Οσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειοψηφία (53%) δηλώνει απολαβές από 500 ως 900€, ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των 1.501€.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δηλώνει πολύ και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.

Πώς βρήκαν άμεσα εργασία;

Οπως αναφέρουν οι ερωτηθέντες το Διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες κατέχουν την 1η θέση.

Οσον αφορά το κατά πόσο οι σπουδές τους βοήθησαν στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή ζωή, το 61,8% δηλώνει ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ως προς την αγορά εργασίας. Η πλειοψηφία των αποφοίτων (75,7%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα.

Το 69,2% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό.

Σημαντική δυσαρέσκεια καταγράφεται όμως για τις υποδομές του ΟΠΑ από τους αποφοίτους του.

Πηγή: ot,gr