Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολλών εταιρειών Μελών, πραγματοποιήθηκε με ψηφιακό διαδραστικό τρόπο στις 23 Ιουνίου του 2021, στην Αθήνα, η προβλεπόμενη από το Καταστατικό 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΠΑΣΕΠΠΕ, όπως είχε ανακοινωθεί.

Κατά την διάρκειά της, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων, κάνοντας εκτενή απολογισμό των πρωτοβουλιών και των δράσεων της θητείας του κατά την περίοδο 2018 έως 2021.

Κατόπιν εκφράστηκαν απόψεις για τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και προτάσεις για τη δράση του Συνδέσμου, για την επόμενη διετία.

Στη συνέχεια, μετά την ομόφωνη έγκριση των Πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού ακολούθησε η άκρως επιτυχημένη ψηφιακή και δια ζώσης ψηφοφορία και εξελέγη το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Την 24 Ιουνίου 2021 το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με διετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

⦁ Πρόεδρος Γκολιόπουλος Κωνσταντίνος
⦁ Α. Αντιπρόεδρος Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος
⦁ Β. Αντιπρόεδρος Παπαζήσης Βασίλειος
⦁ Γενικός Γραμματέας Λιναράκη Γεωργία
⦁ Ταμίας Γκλιάος Παντελής
⦁ Σύμβουλος Επιστημονικών Θεμάτων Αβραμίκος Ηλίας
⦁ Υπεύθυνη Βραβείων Περιβάλλοντος Τριανταφυλλίδου Αναστασία