Αξιολόγηση ξεκινάει για όλους τους εκπαιδευτικούς, ενώ αλλάζει και η αξιολόγηση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα κρίνουν πλέον αν θα βαθμολογούν βάσει των διαγωνισμάτων τετραμήνου, τις ομαδικές εργασίες ή τη λεγόμενη «αντεστραμμένη πυραμίδα», στην οποία ο μαθητής θα καλείται να κάνει το μάθημα στη θέση του καθηγητή!

Στο μέλλον, όμως, τα σχολεία θα έχουν και παιδαγωγική αυτονομία, ενώ θα αποφασίζουν μόνα τους για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, εκδρομές, επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς χώρους, συνεργασία με άλλα σχολεία, ΑΕΙ, μουσεία κ.λπ. Επιπλέον, τα σχολεία θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις τους και για απογευματινές δραστηριότητες (στο πρότυπο των ιδιωτικών σχολείων), μέσω μισθώσεων από τους δήμους ή άλλους φορείς, με τα χρήματα να γυρίζουν στα ταμεία τους. Για τη χρήση των εγκαταστάσεών τους, μάλιστα, θα αποφασίζει το διευρυμένο και υπό νέα σύνθεση σχολικό συμβούλιο. Επιπλέον, εισάγεται ο θεσμός του «πολλαπλού βιβλίου» μόνο σε δημοτικά και γυμνάσια, καθώς στα λύκεια θα υπάρχει η «τράπεζα θεμάτων».

Οπως αναφέρουν πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», το νέο σύστημα αξιολόγησης και κρίσεων των στελεχών εκπαίδευσης στηρίζεται στις παρακάτω εννέα παραμέτρους:

1 Οι εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογούνται στα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης (ό,τι διδάσκουν, δηλαδή, πέρα από το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο), αλλά μόνο σε όσα ειδικεύονται/έχουν σπουδάσει.

2 Στα σχολεία εισάγονται τρεις νέοι θεσμοί: Μέντορες, συντονιστές τάξης και υπεύθυνοι μαθημάτων. Οι μέντορες θα καθοδηγούν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και θα μεριμνούν για την προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι συντονιστές θα ασχολούνται με προβλήματα που προκύπτουν στα τμήματα της κάθε τάξης. Οι υπεύθυνοι μαθημάτων θα ασχολούνται με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Και οι τρεις αυτές ειδικότητες θα μοριοδοτούνται μελλοντικά για διευθυντικές θέσεις (σχολείου, διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.ο.κ.).

3 Οι διευθυντές των σχολείων θα είναι υποχρεωμένοι να διοργανώνουν ετησίως επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών τους που θα γίνονται από τους ίδιους, από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς ή πανεπιστημιακούς.

4 Η ατομική αξιολόγηση θα είναι περιγραφική και θα έχει βελτιωτικό χαρακτήρα. Θα δίνει, όμως, το «εισιτήριο» για προαγωγές σε θέσεις στελεχών αν ο εκπαιδευτικός κρίνεται επαρκής. Αν είναι αρνητική, θα οδηγεί σε υποχρεωτική επιμόρφωση.

5 Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί (νεοδιόριστοι και για διάστημα δύο ετών) δεν θα μονιμοποιούνται αν κρίνονται ανεπαρκείς και θα πηγαίνουν σε επιμόρφωση.

6 Οι χαρακτηρισμοί του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού θα είναι τέσσερις: «Μη ικανοποιητικός», «ικανοποιητικός», «πολύ καλός», «εξαιρετικός».

7 Η αξιολόγηση θα γίνεται σε τρία επίπεδα: Γενική και ειδική διδακτική αξιολόγηση που θα κάνει ο σχολικός σύμβουλος του κάθε μαθήματος. Αξιολόγηση για το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης που θα κάνει ο διευθυντής του σχολείου. Αξιολόγηση για υπηρεσιακή συνέπεια που θα κάνουν ο διευθυντής και ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης.

8 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνεται κάθε δύο χρόνια από τον διευθυντή και κάθε τέσσερα από τους συμβούλους της κάθε περιοχής. Οπότε, η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει τον Ιούνιο του 2023.

9 Καταργούνται οι δύο θητείες των διευθυντών (στην ίδια σχολική μονάδα) και εισάγεται η μία συνεχόμενη τετραετία. Τους υποδιευθυντές θα προτείνουν οι διευθυντές.

Προσλήψεις

Εξάλλου, για την υλοποίηση των παραπάνω, τοποθετούνται 880 νέοι σχολικοί σύμβουλοι με κριτήρια που θα καθοριστούν άμεσα και προσλαμβάνονται 1.100 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που θα ανήκουν οργανικά στα κατά τόπους Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης αλλά θα υπηρετούν στα σχολεία. Επιπλέον, θα απαιτούνται 12 χρόνια προϋπηρεσίας για να γίνει κάποιος διευθυντής σχολείου και 15 χρόνια για να γίνει κάποιος διευθυντής εκπαίδευσης. Τα συμβούλια που θα επιλέγουν διευθυντές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν ένα μέλος από το ΑΣΕΠ, τρεις καθηγητές ΑΕΙ επιλογής του υπουργείου Παιδείας και έναν γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας. Τα αντίστοιχα συμβούλια που θα επιλέγουν διευθυντές σχολείων θα έχουν έναν σύμβουλο ΑΣΕΠ, δύο σχολικούς συμβούλους και τον διευθυντή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε περιοχής, ενώ δεν θα συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των καθηγητών.

Το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ανέλυσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ και ΔΟΕ). Παράλληλα, ανέλυσε τα σχέδιά της για εκπαιδευτική αυτονομία των σχολείων, το «πολλαπλό βιβλίο» και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες που θα το συνοδεύουν.