Το πρώτο φως για νέες ελαφρύνσεις ανάβει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, που κατέθεσε χθες το βράδυ στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο το  φως αυτό είναι θολό καθώς δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη αναφορά σε οδικό χάρτη για τη περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει αν μετά το 2022 μονιμοποιηθεί η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα και αν το μέτρο αυτό, διευρυνθεί και στους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από το δημόσιο τομέα καθώς και  τους συνταξιούχους.

Στο καυτό μέτωπο των μόνιμων μειώσεων φόρων στο κείμενο του Μεσοπρόθεσμου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «το σενάριο βάσης απεικονίζει αποκλειστικά τις ήδη θεσμοθετημένες κυβερνητικές αποφάσεις, δεν αντανακλά τις κυβερνητικές πολιτικές που θα νομοθετηθούν στο μέλλον στη βάση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου που κατά περίπτωση προκύπτει από τον συνδυασμό του ΜΠΔΣ και των νέων στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων που θα γίνουν γνωστοί σε μεταγενέστερο χρόνο όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που θα ισχύσουν στην ευρωζώνη από το 2023 και εντεύθεν».

Από το σχετικό πίνακα με τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις τα επόμενα έτη προκύπτει ότι το κόστος για τη επέκταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών το 2022 ανέρχεται σε 816 εκατ. ευρώ και σε 767 εκατ. ευρώ από την αναστολή της εισφορά αλληλεγγύης αλλά από το 2023 και μετά προβλέπεται μηδενισμός της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού,  πράγμα που δημιουργεί ερωτήματα για τη τύχη των συγκεκριμένων μέτρων.

Βέβαια στο Μεσοπρόθεσμο σημειώνεται «ότι κατόπιν της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας είναι προσωρινής φύσης και δεν παρουσιάζονται εν προκειμένω μέτρα που οδηγούν σε σημαντικές δημοσιονομικές αποκλίσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Άλμα φορολογικών εσόδων

Η κυβέρνηση πάντως περιμένει άλμα  της κατανάλωσης και των εισοδημάτων  έως το 2025 προβλέποντας έξτρα φορολογικά έσοδα 12,627 δις. ευρώ με βασικές πηγές το φόρο εισοδήματος και τους φόρους σε αγαθά και υπηρεσίες. Από 45,53 δις. ευρώ που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν φέτος τα έσοδα από φόρους, το 2025 η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα βάλει στα κρατικά ταμεία 58,157 δις. ευρώ από φόρους.

Ειδικότερα στο πεδίο των φορολογικών εσόδων το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει τα εξής:

–         Φόροι εισοδήματος. Από 13,023 δις. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις το 2025 τα έσοδα από τους φόρους εισοδήματα θα  εκτιναχθούν στα 19,6 δις. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων από 9,558 δις. ευρώ φέτος θα σκαρφαλώσουν στα 12,627 δις. ευρώ το 2025.  Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων από 2,309 δις. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν φέτος εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 5,662 δις. ευρώ το 2025.  Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.  Για το έτος 2022 έχει προβλεφθεί η επέκταση των μέτρων της αναστολής πληρωμής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα με κόστος 767 εκατ. ευρώ και της διατήρησης της μείωσης των τριών μονάδων ασφαλιστικών εισφορών για τον ιδιωτικό τομέα με κόστος 816 εκατ. ευρώ. Επιπλέον από το 2022 και έπειτα προβλέπεται σε μόνιμη βάση διατήρηση της μείωσης του ποσοστού της προκαταβολής φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων στο 55% και των νομικών προσώπων στο 80%. Επίσης στα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχει ληφθεί υπόψη η μείωση του ποσοστού φορολογίας νομικών προσώπων από 24% στο 22% με εκτιμώμενο κόστος 183 εκατ. ευρώ για το 2022, 112 εκατ. ευρώ για το 2023, 125 εκατ. ευρώ για το 2024 και 136 εκατ. ευρώ για το 2025.

–         Φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες. Από 25,919 δις ευρώ που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν φέτος θα εκτιναχθούν στα 31,722 δις. ευρώ το 2025 λόγω της αύξησης της κατανάλωσης και ταχύτερης ανάπτυξης της οικονομίας. Οι εισπράξεις από το ΦΠΑ από 16,998 δις. ευρώ φέτος θα φθάσουν 21,519 δις. ευρώ το 2025.

–            Φόροι Ακίνητης Περιουσίας. Τα έσοδα θα παραμείνουν σχεδόν «παγωμένα» καθώς από 2,620 δις. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος το 2025 υπολογίζεται να ανέρχονται σε 2,5 δις. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι  η συνολική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα μεταβληθεί και ότι ο δημοσιονομικός χώρος  που θα προκύψει από την αύξηση και επέκταση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων το 2022 θα χρησιμοποιηθεί για να αποτραπούν οι επιβαρύνσεις  στους ιδιοκτήτες με ακίνητα χαμηλής και μεσαίας αξίας.