Σχεδόν 240 χιλιάδες ευρώ επενδύει ο δήμος Αποκορώνου προκειμένου να αναδειχθούν τα μονοπάτια του δήμου τα οποία στο πέρασμα των χρόνων αφέθηκαν στις επιθυμίες της μητέρας φύσης η οποία και τα προίκισε με βλάστηση και πλέον δεν είναι εύκολα προσβάσιμα.

Οι  δέκα διαδρομές του Αποκόρωνα, όπου διέρχονται από παλιά μονοπάτια, κατά κανόνα απαιτούν σημαντικές εργασίες καθαρισμού από βλάστηση (από ελαφρύ καθαρισμό, κυρίως από χαμηλούς θάμνους με αραιή βλάστηση, που εμποδίζουν την ευθεία πορεία του μονοπατιού μέχρι και καλό καθαρισμό από πυκνή βλάστηση που εμποδίζει ολοσχερώς τη διέλευση από το μονοπάτι) και βελτιώσεων βατότητας (από απλή απομάκρυνση λίθων από το δάπεδο του μονοπατιού ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος ολίσθησης των πεζοπόρων μέχρι και απομάκρυνση λίθων που εμποδίζουν ολοσχερώς τη διέλευση των πεζοπόρων).

Στις βελτιώσεις βατότητας περιλαμβάνονται και κάποιες λίγες σημειακές παρεμβάσεις   καθώς και παρεμβάσεις διευκόλυνσης της διέλευσης σε σημεία που συναντώνται κτηνοτροφικές περιφράξεις.
Επιπρόσθετα η σήμανση που προτείνεται για το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Αποκορώνου χωρίζεται σε 4 επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο είναι σήμανση κατεύθυνσης με χρώμα, το δεύτερο η σήμανση με πινακίδες θέσης στις κομβικές διασταυρώσεις, το τρίτο η σήμανση με πινακίδες υποδοχής στην αρχή του κάθε μονοπατιού και το τέταρτο η σήμανση με κεντρικές πινακίδες που εμφανίζουν όλο το δίκτυο σε κομβικά σημεία του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, τόνισε ότι ο Δήμος Αποκορώνου είναι ένας τόπος με πολυποίκιλα χαρακτηριστικά. Και από πλευράς φύσης (λίμνες και υγρότοποι, δάση – δασικές εκτάσεις και βουνά, αμμώδεις παραλίες) αλλά και από πλευράς σημείων ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, η περιοχή έχει να επιδείξει πολλά.

Το πλήθος των οικισμών και η ανάγκη πρόσβασης στις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή σε πεδία κτηνοτροφίας, αποτέλεσε στο παρελθόν την αιτία για τη δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου μονοπατιών, το οποίο σώζεται ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση του αυτοκινήτου προφανώς προτιμήθηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά τα μονοπάτια να ξεχαστούν, και να κλείσουν από τη βλάστηση. Σε αρκετές περιπτώσεις βέβαια ανοίχτηκαν και δρόμοι πάνω στα παλιά μονοπάτια.

Προσθέτει δε πως σήμερα, η αξιοποίηση αυτών των μονοπατιών, μπορεί υπό συνθήκες να αποτελέσει ένα πόλο έλξης ποιοτικού τουρισμού: του πεζοπορικού. Η επίτευξη όμως ενός καλού αποτελέσματος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι τόσο από την διόρθωση / ανακαίνιση των μονοπατιών αυτών, όσο από τον συνδυασμό τους σε διαδρομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου. Στόχος δεν είναι ο πεζοπόρος να περπατήσει μια διαδρομή που ενώνει σημεία ενδιαφέροντος, αλλά η ίδια η διαδρομή, το ίδιο το μονοπάτι να είναι στο σύνολό του καλό για πεζοπορία.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Αποκορώνου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, να προσελκύσει δηλαδή πεζοπορικό τουρισμό, οπότε απαιτείται η σωστή και πλήρης συντήρηση και σήμανση των διαδρομών (για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του πεζοπόρου) καθώς και της εύστοχης και ελκυστικής προβολής (δημιουργία “εταιρικής ταυτότητας”).

Εμείς να προσθέσουμε πως ο πεζοπορικός τουρισμός ολοένα και περισσότερο καταλαμβάνει χώρο στις προτιμήσεις του κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναγέννηση των μονοπατιών αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα πρέπει ο ίδιος ο δήμος να αναζητήσει τους βέλτιστους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να προσελκύσει τουρίστες. Ο κάθε ταξιδιώτης πλέον έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει τι συμβαίνει σε κάθε τοποθεσία που θέλει να επισκεφτεί και να ξέρει πως εκτός από μονοπάτια, αξιοθέατα και φυσικές ομορφιές θα έχει και παροχές υψηλού επιπέδου υγείας αν χρειαστεί να καταφύγει μεταξύ άλλων.