Στο μάθημα της Πληροφορικής εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Σύμφωνα με τους καθηγητές του φροντιστηρίου «Ορόσημο», τα σημερινά θέματα ήταν αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.