Ορισμένοι κλάδοι επέδειξαν ισχυρή αντίσταση απέναντι στην πανδημική κρίση, ενώ άλλοι αποδείχθηκαν εξαιρετικά ευάλωτοι και χρειάστηκαν τεχνητή υποστήριξη .

Η οικονομία συνολικά εμφάνισε μείωση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 8,1% το 2021, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Η συγκεκριμένη έκθεση καταγράφει τη μείωση που υπέστησαν τα εισοδήματα, το μεγάλο πλήγμα σε κατανάλωση και εξαγωγές, το «πάγωμα» των επενδυτικών σχεδίων και την εκτόξευση δημόσιου και ιδιωτικού χρέους . Τα lockdown που επεβλήθησαν για να μπει φρένο στην επέλαση της πανδημίας έφεραν αναπόφευκτα βαθιά ύφεση. Ωστόσο, δεν επλήγησαν όλες οι κατηγορίες στον ίδιο βαθμό.

Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από τον  τομέα των υπηρεσιών (-9,4%). Την ίδια ώρα, ο κλάδος τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας είδε την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να κάνει «βουτιά» 25,4%, ενώ στο χονδρικό – λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης η πτώση ήταν 22,8%.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες συνδέονται εμμέσως και με τον κλάδο του τουρισμού, που είδε τα έσοδά του να καταρρέουν. Από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις χάθηκαν 13,89 δισ. ευρώ (-76,5%), ενώ πτώση κατά 1,978 δισ. ευρώ (-72,1%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 766 εκατ. ευρώ (ΤτΕ, 2020).

Η υφεσιακή δυναμική του τριτογενούς τομέα συγκρατείται από την αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 2,5% στον κλάδο «δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες υγείας και κοινωνικής μέριμνας», η οποία αποδίδεται στην ισχυρή και αναγκαία επέκταση των δημόσιων υπηρεσιών που επέφερε η διαχείριση της πανδημικής κρίσης.

Ήπιες μειώσεις

Στον αντίποδα, πολύ πιο ήπια αποτυπώνεται η ύφεση στη βιομηχανία (πλην κατασκευών), όπου η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 3,9%, ενώ ακόμα πιο συγκρατημένη ήταν η πτώση στη μεταποίηση (-1,3%).   Οριακή ήταν η συρρίκνωση (0,3%) στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Ο μόνος κλάδος που στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης σημειώνει αξιοσημείωτη τάση επέκτασης με αύξηση στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά 10,4% ήταν οι κατασκευές.

Οριακή αύξηση είχαμε στον κλάδο «ενημέρωση και επικοινωνία» (0,1%), κάτι που αποδίδεται εν πολλοίς στη χρήση της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης.