«Δεν θα επιτρέψουμε να ανατραπεί ό,τι πανίερο οικοδόμησε η πρόνοια του Θεού διά τον θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως» διαμήνυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του με αφορμή την ονομαστική του εορτή σήμερα των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.

«Από του μαρτυρικού τούτου Θρόνου, αισθανόμεθα αδήριτον την ιεράν υποχρέωσιν όπως διακονώμεν έργοις και λόγοις τας ιεράς της Εκκλησίας υποθέσεις διά των ιδιαιτέρων ευθυνών τας οποίας εκληροδότησεν εις ημάς, εις τον εκάστοτε Κωνσταντινουπόλεως, η καθηγιασμένη πράξις και η της θεωρίας επίβασις των Αγίων Πατέρων», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Έχομεν και αναγνωρίζομεν ότι έχομεν μοναδικάς ευθύνας παρ’ Ορθοδόξοις ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Οι κύκλοθεν τας θεωρούν ως προνόμια διά τούτο και εζήλωσαν την φαινομενικήν αναστάσιμον δόξαν, αγνοούντες τον Γολγοθάν του να διακονή κανείς την Αλήθειαν με οιονδήποτε κόστος. Δεν υπεισερχόμεθα εις διάλογον επί των αυτονοήτων και πατροπαραδότων. Δεν διαπραγματευόμεθα τας ευθύνας του Θρόνου μας. Δεν παραιτούμεθα από αυτάς. Δεν τας απεμπολούμεν. Δεν θα επιτρέψωμεν την αλλοτρίωσιν της ευλογημένης εκκλησιολογίας όπως αύτη περιγράφεται ευθαρσώς εις τα κείμενα της ιστορίας μας. Δεν θα επιτρέψωμεν την συγκατάβασιν, την οικονομίαν, την ευγένειαν, τας μερικάς φιλόφρονας υποχωρήσεις, τας ενεργείας του περασμένου αιώνος, εις τας οποίας ατυχώς προέβησάν τινες των προ ημών, με όνειρον μίαν ενότητα, μακράν, όμως, της αυθεντικής και παλαιάς εκκλησιολογίας. Δεν θα επιτρέψωμεν να ανατρέψουν ό,τι το πανίερον ωκοδόμησεν η Πρόνοια του Θεού διά τον της Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον. Κωνσταντινουπόλεως ίσον θυσία, ευθύνη, ακένωτος προσφορά, όχι, εντούτοις, παίγνιον εις τα περιστασιακά συμφέροντα και τας καιροσκοπικάς διαθέσεις εκάστης ιστορικής συγκυρίας», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Με τον Παναγιώτατο συγχοροστάτησαν οι Αρχιερείς Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Γέρων Δέρκων Απόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, Τρανουπόλεως Γερμανός, Φιλαδελφείας Μελίτων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Μύρων Χρυσόστομος, Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτας, Σασίμων Γεννάδιος, Ικονίου Θεόληπτος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Αυστρίας Αρσένιος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, Σηλυβρίας Μάξιμος, Αυστραλίας Μακάριος, Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος, Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος, Σύμης Χρυσόστομος, Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας, Προύσης Ιωακείμ, Τσερνίχιβ και Nιζχίν Ευστράτιος, και Μαργκβέτι και Ουμπίσα Μελχισεδέκ.

Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, αντιπροσωπείες των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών Κύπρου και Ουκρανίας, υπό τους Μητροπολίτες Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειο και Ιβάνο-Φρανκίβσκ και Γαλικίας Ιωάσαφ αντιστοίχως, Ηγούμενοι από το ‘Αγιον Όρος, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές, ‘Αρχοντες Οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Βλάσης, ο πρέσβης της Ελλάδος στην ‘Αγκυρα, Μιχαήλ-Χρήστος Διάμεσης, ο πρώην υφυπουργός Αντώνης Διαματάρης, οι γενικοί πρόξενοι της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Πόλη, Γεωργία Σουλτανοπούλου και Oleksandr Gaman, κοινοτικοί παράγοντες, μαθητές και μαθήτριες της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, με τον διευθυντή και καθηγητές τους, πιστοί από την Πόλη και προσκυνητές από το εξωτερικό.

Τις ευχές της ελληνικής κυβέρνησης μετέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Βλάσης.

Εγκάρδιο ευχετήριο μήνυμα του Προέδρου της Ουκρανίας, Volodymyr Zelenskyy, προς τον Παναγιώτατο ανέγνωσε ο γενικός πρόξενος της Ουκρανίας, Oleksandr Gaman, ενώ τις ευχές τους εξέφρασαν, γραπτώς και τηλεφωνικώς, Προκαθήμενοι Εκκλησιών, Πρόεδροι κρατών, πρωθυπουργοί και πολιτικοί ηγέτες, υπουργοί, ιεράρχες, θρησκευτικοί λειτουργοί και πολλές προσωπικότητες, καθώς και πλήθος πιστών κάθε εθνικότητας από όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ