«Όλοι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στην ανακοίνωσή του εκ μέρους της ΕΕ για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Διφοβίας (17 Μαΐου).

Όλη η δήλωση του ύπατου εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ:

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι είναι απόλυτα προσηλωμένη στον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων, τρανς και ίντερσεξ ατόμων (ΛΟΑΤΙ).

Άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν βία, αποκλεισμό και διακρίσεις σε καθημερινή βάση, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, πραγματικών ή εικαζόμενων, ή των χαρακτηριστικών φύλου που τους προσδιορίζουν. Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σε 69 χώρες οι σχέσεις μεταξύ συναινούντων ατόμων του ιδίου φύλου διώκονται ποινικά, ενώ 11 από αυτές διατηρούν τη θανατική ποινή ως νόμιμη μέθοδο κολασμού της ομοφυλοφιλίας.

Η πανδημία της νόσου COVID-19 οδήγησε σε ακόμη περισσότερη βία και διακρίσεις εις βάρος ατόμων ΛΟΑΤΙ, συμπεριλαμβανομένων της βίας μέσα στο σπίτι, της ρητορικής μίσους εντός και εκτός διαδικτύου και των εγκλημάτων μίσους. Συχνά στιγματίζονται και αντιμετωπίζουν διακρίσεις κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, η πανδημία οδήγησε στη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και σε αύξηση των αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, των επιθέσεων κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχολογικής κακοποίησης των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ. Οι πράξεις αυτές είναι απαράδεκτες. Η ΕΕ θέλει να επισημάνει ότι είναι σημαντικό να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία για τέτοιες ενέργειες.

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την πρόληψη και καταγγελία κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος ατόμων ΛΟΑΤΙ, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβικής, αμφιφοβικής και τρανσφοβικής βίας, προωθώντας παράλληλα την πρόσβαση των ατόμων αυτών σε ίσες ευκαιρίες σε κάθε τομέα της ζωής. Είναι σημαντικό να καταπολεμήσουμε, παγκοσμίως, τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές που προάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των σχέσεων μεταξύ συναινούντων ατόμων του ιδίου φύλου. Οι πρακτικές αυτές, μεταξύ άλλων, οδηγούν στη δυσανάλογη έκθεση των ΛΟΑΤΙ στον κίνδυνο ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.

Η ΕΕ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι τα άτομα ΛΟΑΤΙ απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με το ανανεωμένο πλαίσιό της για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2020-2024) και την πρώτη στην ιστορία Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025 που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ προωθεί την ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Η φετινή Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας είναι εστιασμένη στο θέμα: «Μαζί: Αντιστεκόμαστε, υποστηρίζουμε, θεραπεύουμε!». Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, επισημαίνοντας την ευάλωτη θέση των ΛΟΑΤΙ κατά την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, απευθύνοντας έκκληση για δικαιότερες, πιο βιώσιμες κοινωνίες χωρίς διακρίσεις. Θα συνεργαστεί με χώρες-εταίρους στο πλαίσιο πολιτικών διαλόγων και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προστασία και προώθηση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΙ και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων των ανθρώπων να μπορούν να είναι ο εαυτός τους και να αγαπούν το πρόσωπο της επιλογής τους απαιτεί κοινές προσπάθειες από όλους, κάθε μέρα.