«Έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης και το στοίχημα της προόδου. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας να στηρίξετε τις μεταρρυθμίσεις για να εμπεδωθούν οι νέες πρακτικές και να οικοδομηθούν σύγχρονες νοοτροπίες στο επιχειρείν». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στη διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα με θέμα «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Doing Business. Μεταρρυθμίσεις, Στόχοι και Προκλήσεις στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμιστικές δράσεις που υλοποιούνται  και επανέλαβε την πολιτική δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να καταστεί η χώρα τόπος επιχειρηματικής εξέλιξης, επενδυτικής ανάπτυξης και οικονομικής σταθερότητας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος “Doing Business” για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία μίας υγιούς και ανταγωνιστικής οικονομίας, φέρνοντας ως παράδειγμα μία σειρά δράσεων που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε: «Το Πρόγραμμα “Doing Business” έχει στόχο την βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον μέσα από την μελέτη 11 συνολικά δεικτών. Για τον δείκτη που αφορά στην απλούστευση της ίδρυσης μιας επιχείρησης ΙΚΕ (Simplification of Starting a Business) θα αναφέρω αυτό που λέει ο πρωθυπουργός: ” η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος του πολίτη και της κοινωνίας αλλά ταυτόχρονα και μέσο ανάπτυξης της οικονομίας”».

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι: «Tον περασμένο μήνα και εν μέσω της πανδημίας, το υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή καταφέραμε και αυτοματοποιήθηκε η διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τον ΕΦΚΑ. Μαζί με την ψηφιακή έναρξη μιας εταιρείας, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης του ΓΕΜΗ (e-ΥΜΣ) και του πληροφοριακού συστήματος e-EΦKA εκδίδεται στον ίδιο χρόνο και ο αριθμός μητρώου εργοδότη, ο οποίος παραδίδεται ψηφιακά στους ιδρυτές της εταιρείας χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία τους σε κάποιο από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Με απλά λόγια γλυτώνουμε χρόνο και ο χρόνος είναι χρήμα.Επιπρόσθετα και ειδικά όσον αφορά στην διαδικασία σύστασης ΙΚΕ αυτή απλοποιήθηκε περαιτέρω και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την εφαρμογή  πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο.  εκτός αν απαιτείται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι βάσει των στοιχείων του ΓΕΜΗ στο διάστημα των τελευταίων πέντε (5) μηνών ο αριθμός των συστάσεων ΙΚΕ με πρότυπο καταστατικό  (συμπεριλαμβανομένων  και αυτών με πρόσθετο περιεχόμενο) ανήλθε στις 5.566 έναντι των 70 συστάσεων ΙΚΕ σε συμβολαιογράφο».

Για τον δείκτη που αφορά στην απόκτηση άδειας οικοδομής (Getting a Construction Permit) έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω:

A) Η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e- adeies με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), με την οποία επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου που αφορά στην έκδοση της σχετικής εγκρίσεως από το Σ.Α.

B) Η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies με την Αστυνομία αναφορικά με την γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα της έκδοσης οικοδομικής άδειας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μετάβαση στο αστυνομικό τμήμα για την κατάθεση οικοδομικής άδειας στο πλαίσιο της γνωστοποίησης.

Γ) H διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e- adeies με την Πυροσβεστική, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021 διευκολύνοντας έτι περαιτέρω τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Για τον δείκτη που αφορά στη σύνδεση με την ηλεκτροδότηση (Getting Electricity), έχουν υλοποιηθεί:

A) Μείωση απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή αιτήσεως για σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος με τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ προετοιμάζεται η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e- adeies με τον ΔΕΔΔΗΕ.

B) Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει πλέον τις διαδικασίες νέων συνδέσεων μέσα σε 2 ημέρες όπως έχει καταγραφεί στο 90% των περιπτώσεων.

Για τον δείκτη που αφορά στην μεταβίβαση ιδιοκτησίας (Registering Property) έχει υλοποιηθεί:

Ετέθη σε λειτουργία από τον περασμένο Μάρτιο η on line πλατφόρμα για την καταβολή του φόρου μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Στόχος είναι η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου.

Για τον δείκτη που αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση έχουν υλοποιηθεί:

A) Κατάπτωση μελών ΔΣ και απαγόρευση ανάληψης διευθυντικής θέσης στην περίπτωση υπαιτιότητάς τους για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

B) Έγκριση μειοψηφίας στην πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Για τον δείκτη που αφορά στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης έχουν υλοποιηθεί:

A) Θεσπίστηκε υποχρεωτικό στάδιο διαμεσολάβησης πριν από την κατάθεση αγωγής με στόχο να ενισχύσουμε τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.

B) Θεσπίστηκε η ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων και αναμένεται η υλοποίησή της σε τεχνικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι το σχετικό έργο της τεχνικής βοήθειας υλοποιήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ