Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου που ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες ζητούν ισχυρότερη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Περίπου οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (81%) συμφωνούν ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Διάσκεψης θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19. Πάνω από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων (38%) συμφωνεί απόλυτα με τη δήλωση αυτή.

Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (66%) πιστεύουν ότι η ΕΕ συνεισφέρει στις μελλοντικές προοπτικές για τη νεολαία της Ευρώπης. Παρόμοιο ποσοστό (65%) θεωρεί την ΕΕ περιοχή σταθερότητας σε έναν ταραχώδη κόσμο, αν και αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα το 2018 (-11 ποσοστιαίες μονάδες).

Το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που βλέπει θετικά την πιθανότητα χρήσης υπερεθνικών ψηφοδελτίων στις ευρωπαϊκές εκλογές (42%) είναι υπερδιπλάσιο αυτού που έχει αρνητική άποψη: μόνο ένας στους πέντε (19%) θα απέρριπτε την πρόταση αυτή. Το 36% δήλωσε ότι αδιαφορεί για το ζήτημα.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Οι Ευρωπαίοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα ήθελαν πρωτίστως να το πράξουν μέσω συναντήσεων στην περιοχή τους, όπως συζητήσεις ή συνελεύσεις πολιτών (44%).

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι θα έβρισκαν ελκυστικό το ενδεχόμενο της συμμετοχής τους στη διαδικασία συλλογής ιδεών της Διάσκεψης μέσω δημοσκοπικής έρευνας (34%), υποβολής ιδεών και προτάσεων σε πολιτικούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (31%) και της συμμετοχής τους σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις μέσω πλατφορμών συζήτησης (30%).

Η νεολαία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (83%) συμφωνούν ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να συμπεριλάβει ειδικά τους νέους για την προώθηση νέων ιδεών, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού 40% που συμφωνεί απόλυτα με αυτή την ιδέα.

Ευρωπαϊκές εκλογές και προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η δημοσκοπική έρευνα για το μέλλον της Ευρώπης εξέτασε επίσης ζητήματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές και την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής.

Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της διαδικασίας εκλογής του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων στις ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ λιγότερο από το ένα τέταρτο (22%) δήλωσε κατά της ιδέας.

Αν και το 61% συμφωνεί ότι μια τέτοια διαδικασία θα είχε νόημα μόνο εάν δοθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να ψηφίσουν με υπερεθνικά ψηφοδέλτια, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (64%) συμφωνούν ότι η προσέγγιση αυτή θα προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι πολίτες πιστεύουν ότι θα προσδώσει επίσης μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (63%) και ότι θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία εντός της ΕΕ (62%).

Πηγή: ot.gr