Έντονη ζήτηση από 140 επενδυτές, που οδήγησε σε μείωση κατά 8 μονάδες βάσης του επιτοκίου σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση, σημειώθηκε κατά την νέα έκδοση 5ετούς ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με τους λεγόμενους real money επενδυτές με μακροπρόθεσμη στρατηγική να καλύπτουν το 86% των προσφορών, ενώ το ποσοστό των hedge funds, περιορίστηκε στο 14%.

Ειδικότερα το 43% αφορούσε σε θεσμικά χαρτοφυλάκια διαχείρισης κεφαλαίων (Asset managers), το 35% σε τράπεζες και το 2% σε ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Κατανομή με βάση τη χώρα προέλευσης

Όσον αφορά στην κατανομή με βάση τη χώρα προέλευσης, το 30% των επενδυτών ήταν από Βρετανία, το 16% από Γαλλία, το 15% από την Ελλάδα, το 12% από την Ιβηρική, το 11% από την Ιταλία, το 8% από τις Γερμανία/ Αυστρία/ Ελβετία, το 6% από τις σκανδιναβικές χώρες και το 2% από την υπόλοιπη Ευρώπη.