Μεγάλες αλλαγές, σύμφωνα με τον «Βηματοδότη», προβλέπονται τον Ιούνιο στον Άρειο Πάγο με τη μαζική συνταξιοδότηση περίπου 10 Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου.

Και, επίσης, αντιεισαγγελέων και αεροπαγιτών λόγω συμπληρώσεως του 67 έτους της ηλικίας τους.

Αναμένονται επομένως βαθιές βουτιές στην επετηρίδα για να καλυφθούν οι θέσεις.

Το ενδιαφέρον ως εκ τούτου είναι πολύ μεγάλο. Όπως και το γεγονός ότι ο νέος / η νέα Προέδρος του Αρείου Πάγου δεν θα είναι μονοετούς θητείας δηλαδή 66 ετών.

Οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις θα οδηγήσουν σε νεότερο Πρόεδρο μεγαλύτερης θητείας.