Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να περάσουν και οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης στη νέα ψηφιακή εποχή. Πριν λίγες ημέρες, υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησε ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματικής και Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)», που αγκαλιάζει όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέσα μετακίνησης της πόλης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).

Με την ολοκλήρωση του έργου, που περιλαμβάνει το «έξυπνο» εισιτήριο, τα appsγια «έξυπνες» συσκευές, την τηλεματική, αλλά και την onlineβελτιστοποίηση δρομολογίων και υπηρεσιών, τη διαχείριση καυσίμων κλπ, σε περίπου έναν χρόνο οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης θα έχουν αλλάξει σελίδα.

Ο αρχικός σχεδιασμός της σύμβασης αφορούσε αρχικά τον ΟΣΕΘ ως Αρχή Μεταφορών και το στόλο του ΟΑΣΘ, που αριθμούσε 622 οχήματα. Ωστόσο, αφενός, ο στόλος αυτός μειώθηκε κατά πολύ, αφετέρου στο κάδρο έχουν μπει σήμερα και επικουρικοί πάροχοι αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τα ΚΤΕΛ.

Παράλληλα, χρειάζεται και ένας ενιαίος σχεδιασμός, μία «ομπρέλα», που να καλύπτει και μελλοντικούς παρόχους, μεταξύ των οποίων η θαλάσσια αστική συγκοινωνία, ο δυτικός προαστιακός, το μετρό, καθώς και ο νέος στόλος «καθαρών» οχημάτων για τον οποίο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήδη διαβουλεύεται και ετοιμάζει διαγωνισμό. Η κεντρική πρόταση αφορά το ενιαίο, αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου για όλη τη σειρά των μέσων, με εφαρμογή σε πρώτη φάση βεβαίως για τον ΟΑΣΘ.

Με δυο λόγια, ανοίγει ο δρόμος ώστε η Αρχή Μεταφορών, ο ΟΣΕΘ, ως κύριος του έργου να διαθέτει τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία με τη χρήση των οποίων θα μπορεί να σχεδιάσει, να βελτιώσει και να εποπτεύσει τις συγκοινωνίες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, όπως ήδη κάνει ο ΟΑΣΑ στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα, ο επιβάτης θα απολαμβάνει σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, με όρους και δείκτες ποιότητας, στα πρότυπα καλών πρακτικών που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι συγκοινωνιακοί φορείς στην Ευρώπη.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ανάδοχος είναι κοινοπραξία με επικεφαλής την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Κύριος του έργου είναι ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας/πάροχος λειτουργίας θα είναι στη φάση αυτή ο ΟΑΣΘ.

«Η υλοποίηση του έργου άρχισε στις 8 Μαρτίου, με αυστηρό πλαίσιο χρονοδιαγράμματος και συμβατική ολοκλήρωση σε 12 μήνες. Ο ανάδοχος ζήτησε να οριστεί πλαίσιο συνεργασίας στη φάση αυτή ώστε να υπάρξει άμεση πρόσβαση σε αμαξοστάσια, συνεργεία, χώρους τερματικών σταθμών, περιοχές εκδοτηρίων εισιτηρίων, χώρους ανάπτυξης τηλεματικών εφαρμογών και εξοπλισμού τηλεματικής και αλλού και αναμένουμε τη συνεργασία με τον πάροχο, δηλαδή τον ΟΑΣΘ, μετά από δόκιμη συνεργασία καταγραφών και επίλυσης θεμάτων νομοτεχνικής φύσης» εξηγεί ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ, κ. Γιάννης Καλογερούδης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Γιάννης Τόσκας, υπογραμμίζει ότι «ορίστηκε τριμελής επιστημονική ομάδα παρακολούθησης της σύμβασης. Ήδη πραγματοποιήθηκαν κάποιες επιχειρησιακές τηλεδιασκέψεις για το έργο. Είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΑΣΘ θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ώστε να ολοκληρωθεί, χωρίς καθυστερήσεις, η μελέτη εφαρμογής για τις πρώτες φάσεις υλοποίησης. Τέλος, υπάρχει πρόταση να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας, δηλαδή μία τριμερής προγραμματική συμφωνία, η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές του έργου, δεσμεύοντας τους συμμετέχοντες και προετοιμάζοντας την επιτυχία του για το καλό της Θεσσαλονίκης».