Διαδικτυακά «υποδέχτηκε» το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 273 σχολεία από όλη την Ελλάδα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να ενημερωθούν συνολικά για τις οικονομικές σπουδές, με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών της Γ΄ Λυκείου στην εκδήλωση αυτή να υπερβαίνει τους 5.500.

Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών και υποψήφιων φοιτητών για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ίδρυμα και οι δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης σε συνδυασμό με τις ενέργειες που πραγματοποιεί για την πρακτική τους άσκηση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού άλλωστε έχουν τεθεί στην προτεραιότητα πολιτικών τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό ώστε να συνδεθούν τα ανώτατα Ιδρύματα με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας τους.

Η κίνηση αυτή γίνεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος αλλά και άλλων ΑΕΙ, να επικοινωνήσουν με τα Λύκεια της χώρας και μέσω των καθηγητών τους να απαντήσουν στα ερωτήματα των μαθητών και να επιλέξουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει.

Στην εκδήλωση, καθηγητές από τα οκτώ Τμήματα του ΟΠΑ παρουσίασαν τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων τους, ενώ τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ, απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους μελλοντικούς φοιτητές σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του Ιδρύματος.