Τη «Λευκή Βίβλο» λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Πρόκειται για ένα πολιτικό πλαίσιο που θα οδηγήσει στην συνολική μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης, και για την πρόταση για νέο κοινωνικό συμβόλαιο ασφάλειας μεταξύ πολιτών και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όπου Προδιαγράφει την Αστυνομία του 21ου αιώνα, όπως είπε.

Ειδικότερα, δίνει τις βασικές αρχές με τις οποίες η Αστυνομία απαντά στο διευρυμένο αίτημα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Όπως τονίστηκε, η αναγκαιότητα για την δημιουργία της Λευκής Βίβλου ήταν η πανδημία, μετά την κρίση στον Έβρο, η οποία έδειξε πως η ασφάλεια είναι καθημερινή άσκηση διαχείρισης κρίσεων. Οι απειλές από τα σύνορα μέχρι τον κυβερνοχώρο θέλουν μια ενιαία απάντηση.

«Θα αλλάξουν τα πάντα»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, τόνισε πως «η Λευκή βίβλος είναι το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει στη συνολική μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης» και πρόσθεσε πως το Υπουργείο σαν πρώτο βήμα προωθεί δύο θεμελιακές μεταρρυθμίσεις: το νέο οργανόγραμμα και τη νέα εκπαιδευτική πολιτική.

Όπως επεσήμανε, είναι περισσότερο από απαραίτητο σε αυτή την εποχή εκπλήξεων, κινδύνων, επιτευγμάτων και κοινωνικής επιτάχυνσης, να αναθεωρήσουμε απόψεις και να μετακινηθούμε από στερεότυπα για την ασφάλεια και την αστυνόμευση.

Γι’ αυτό «σταδιακά, σε βάθος χρόνου, θα αλλάξουν τα πάντα, το Υπουργείο, η Αστυνομία, η δομή, η εκπαίδευση, το δόγμα, ο τρόπος του επιχειρείν, ο σχεδιασμός και τα μέσα, ώστε να προσαρμοστούν στις κατευθύνσεις που ορίζει η Λευκή Βίβλος».

Η πρώτη αλλαγή αναμένεται σε 2 μήνες, με τη δημιουργία σχεδίου νόμου για το νέο οργανόγραμμα και νέα εκπαιδευτική πολιτική που θα προκύπτουν από τη φιλοσοφία της Λευκής Βίβλου.

Συνεργασία με Δήμους

Μετά την παραδοχή ότι τα παραδοσιακά μοντέλα έχουν φτάσει στα όριά τους, κατά την παρουσίαση δόθηκε έμφαση στην υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες προωθούν την ήπια αστυνόμευση όπως:

 • η δημιουργία ομάδων διαλόγου και επίλυσης συγκρούσεων,
 • η ενίσχυση του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς και των Κινητών Μονάδων Αστυνόμευσης και
 • η εντατικοποίηση του σχεδίου πεζών περιπολιών με την αξιοποίηση μέσων, όπως τα ποδήλατα και τα scooters, με σκοπό τη μετατροπή του σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης.

Το συγκεκριμένο σχέδιο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, ενώ «το ανθρώπινο δυναμικό επιλέγεται, εκπαιδεύεται ειδικά και στην περίπτωση επιχειρησιακών ομάδων επανεκπαιδεύεται συστηματικά, υποστηρίζεται και ενδυναμώνεται ψυχολογικά» αναφέρεται.

Εννέα χαρακτηριστικά

Σύμφωνα, πάντα  με την «Λευκή Βίβλο» η αστυνομία θα έχει τα τα παρακάτω εννέα χαρακτηριστικά :

 • «Πράσινη»: Ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης, χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αξιοποίηση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
 • «Έξυπνη»: Χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομικών συστημάτων στην επιχειρησιακή της λειτουργία.
 • «Ψηφιακή»: Περιορισμός των εγγράφων, αξιοποίηση συστημάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης, παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες.
 • «Εξωστρεφής»: Επικοινωνία, ενημέρωση των πολιτών, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λογοδοσία.
 • «Αλληλέγγυα & Εθελοντική»: Συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού.
 • «Αποτελεσματική»: Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, αξιοποίηση ευέλικτων μονάδων αστυνόμευσης για την ενδυνάμωση της άμεσης ανταπόκρισης στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και της βίας. Υλοποίηση προγραμμάτων εξοπλισμού.
 • «του Ανθρωπίνου Δυναμικού»: Αξιολόγηση και διαρκής ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, ενίσχυση της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης.
 • «Προσβάσιμη»: Παρεμβάσεις σε κτήρια, υποστήριξη των πολιτών ΑΜΕΑ, ενίσχυση των δράσεων διαπολιτισμικής αστυνόμευσης και κοινωνικής διαμεσολάβησης.
 • «Επιτελική και Αποκεντρωμένη»: Επιτελικός σχεδιασμός και λειτουργία σε κεντρικό επίπεδο και ενίσχυση της αποκέντρωσης των δυνάμεων, με τη δημιουργία ισχυρών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Δείτε αναλυτικά τη Λευκή Βίβλο εδώ

Γιατί τώρα

Η χρονική στιγμή που επελέγη για να αποκτήσουν οι υπηρεσίες αστυνόμευσης Λευκή Βίβλο έρχεται μετά από μία σειρά προκλήσεων, αναφέρεται.

Όπως σημειώνεται η πανδημία, μετά και την κρίση στον Έβρο, «μας έδειξε πως η ασφάλεια είναι καθημερινή άσκηση διαχείρισης κρίσεων», ενώ «οι απειλές από τα σύνορα μέχρι τον κυβερνοχώρο θέλουν μία ενιαία απάντηση». Αναφορά γίνεται και στα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας η μείωση των οποίων χρειάζεται νέους θεσμούς και πολιτικές. «Γιατί οι τρόποι που αντιμετωπίζεται η αστυνομία από μέρος των νέων και οι νέοι από μέρος της αστυνομίας απομακρύνει το μέλλον. Γιατί η βία ανηλίκων αυξάνεται σημαντικά και οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομικές» τονίζεται.

Στη διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης.