«Η πανδημία έχει πλήξει τις γυναίκες δραματικά. Χρειάζεται ένα μεγάλο άλμα μπροστά για να πετύχουμε μια κοινωνία ισότητας. Ο αγώνας για την ίση συμμετοχή των γυναικών, είναι ένας αγώνας για ευρύτερη και δίκαιη αλλαγή στις κοινωνίες μας παγκοσμίως».

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Α. Παπανδρέου, στην διαδικτυακή εκδήλωση, «Ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στη δημόσια ζωή – Κλειδί για την επίτευξη της ισότητας των φύλων», που διοργάνωσε η Σοσιαλιστική Διεθνής Γυναικών (SIW).

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της 65ης Συνεδρίασης της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση των Γυναικών (CSW65), στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Παπανδρέου ήταν κεντρικός ομιλητής, μαζί με την αντιπρόεδρο της ισπανικής κυβέρνησης, Κάρμεν Κάλβο.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η πανδημία έχει οδηγήσει στην χειρότερη εργασιακή κρίση των τελευταίων 90 χρόνων, με τις γυναίκες να έχουν πληγεί περισσότερο.

Επαγγέλματα με χαμηλές αμοιβές

Όπως είπε, «σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στα χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα και σε υπηρεσίες όπως ο τουρισμός, ο ταξιδιωτικός τομέας, η εκπαίδευση, η ευεξία και το λιανικό εμπόριο, που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Οι γυναίκες αποτελούν επίσης περίπου το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας -κρίσιμες, αλλά συχνά κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας που τις εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε ό,τι αφορά τον COVID-19».

Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε πως εάν οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται εξίσου σε ηγετικές θέσεις, αυτές οι καταστάσεις θα επιδεινωθούν, σε βάρος των κοινωνιών μας στο σύνολό τους.

Στη κατεύθυνση αυτή πρότεινε:

Προτάσεις

α) Ακριβή και λεπτομερή ανάλυση, στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών.

β) Τα προγράμματα ανάκαμψης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη μετάβαση δηλαδή σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να φροντίσουμε για τα λεγόμενα τυφλά σημεία, που αφήνουν πιο εκτεθειμένες συνήθως τις γυναίκες. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι γυναίκες πρέπει να βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις.

γ) Σε εθνικό πλαίσιο, πρέπει όλες οι χώρες να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικιακής βίας.

«Είναι αδύνατο να εφαρμοστούν επιτυχημένες πολιτικές, εάν η διάσταση του φύλου σε όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις δεν μετριέται και υποστηρίζεται επαρκώς. Ο χειρισμός της πανδημίας και των συνεπειών της θα ήταν διαφορετικός εάν είχαμε πιο ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Και σε χώρες όπου οι γυναίκες δραστηριοποιούνται περισσότερο στην πολιτική, έχουμε δει πολύ καλύτερα αποτελέσματα», επεσήμανε ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.