Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου IRIS που περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια λογιστικής αξίας 700 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στον Όμιλο Intrum στο πλαίσιο κοινοπραξίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD).

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρίας ειδικού σκοπού Iris Hellas Investments Designated Activity Company (DAC) ενώ η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανατίθεται στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας (SLA).

Το χαρτοφυλάκιο IRIS αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ιδιωτών, μικρών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικής μίσθωσης συνολικής πιστωτικής απαίτησης ύψους €1,7 δισ. και μεικτής λογιστικής αξίας €0,7 δισ.

Ο κ. Άκης Μπης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Investments για την Ελλάδα, επεσήμανε ότι: «Παρά τις αντίξοες συνθήκες στη διεθνή και εγχώρια αγορά, το επενδυτικό μας πλάνο στην Ελλάδα εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης του χαρτοφυλακίου IRIS σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης, αλλά και του χαρτοφυλακίου Aeolus το 2020, επιβεβαιώνουμε τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό μας ορίζοντα στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μία στρατηγική αγορά για τον Όμιλο Intrum».

Η κ. Andreea Moraru, επικεφαλής των εργασιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Κύπρο, τόνισε ότι: «Η πανδημία Covid‐19 και οι οικονομικές της επιπτώσεις αποτελούν μια πρωτοφανή πρόκληση για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία με επακόλουθο τον αυξανόμενο κίνδυνο για ένα νέο κύμα σχηματισμού μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η EBRD έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Intrum, είμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίξουμε την Τράπεζα Πειραιώς ώστε να επιτύχει τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και να απελευθερώσει ρευστότητα για νέες χρηματοδοτήσεις».