Ανεβάζει στροφές το fund ΦΑΙΣΤΟΣ. Ανακοινώθηκε σήμερα η σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G A.E.», η οποία και θα διαχειρίζεται  το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών του Υπερταμείου.

Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») του άρθρου 94 του ν. 4727/2020.

Όπως προβλεπόταν, ποσοστό 25% των εσόδων από τη δημοπρασία του φάσματος για την ανάπτυξη δικτύων 5Gκατευθύνεται προς το fund. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 93 εκατ. ευρώ. Πρώτος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Αντώνης Τζωρτζακάκης, εκ των εμπνευστών του Ταμείου.

Η ανακοίνωση της νέας σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του Υπερταμείου, πριν δύο ημέρες (12.01.2021), άνοιξε τον δρόμο για να πιάσει δουλειά και η νέα εταιρεία, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η σύσταση και διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ομόφωνα αποφάσισε το διορισμό των μελών στο ΔΣ της εταιρείας Συμμετοχές 5G, με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αντώνιος Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Σαλβατώρ Λεβής, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Σωτήριος (Άκης) Μαρκάτος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Νικόλαος Καραπανάγου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) Μαρκάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Κωνσταντίνος Μεϊμέτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Ταμείο «Φαιστός» έχει σαν αποστολή τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G, ενδεικτικά στους κλάδους των μεταφορών & της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της υγείας, της πληροφόρησης και των δικτύων κοινής ωφέλειας.