Ένα νέο «εργαλείο», το οποίο θα λειτουργεί ως …κουμπαράς για τη χρηματοδοτική στήριξη προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες, μιλώντας σε ημερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, προετοιμάζεται αξιοποίηση ενός Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο θα λειτουργήσει ως βάση ανάπτυξης και χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων εργαλείων ενεργειακής εξοικονόμησης. Το Ταμείο θα επιδοτεί ή θα εξασφαλίζει την οικονομική στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύσεων και προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ».

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πολιτικής του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή αποδοτικότητα, η κύρια Σδούκου εστίασε επίσης, στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση εντός του πρώτου τριμήνου του 2021. Σε αυτό θα δοθεί με σαφήνεια και ο ορισμός για τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Μάλιστα, όπως επεσήμανε η ίδια, στις υψηλές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για το 2021 είναι η ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης, εστιασμένο αποκλειστικά στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την κυρία Σδούκου, τα επόμενα βήματα – σε εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων με σκοπό την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος έως το 2050 – θα είναι τα εξής:

-Αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), με στόχο την ενσωμάτωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

-Αναβάθμιση του ρόλου του Ενεργειακού Υπεύθυνου καθώς και εφαρμογή συστήματος ISO για την ενεργειακή διαχείριση στα δημόσια κτίρια.

Επίσης, η κυρία Σδούκου έκανε ειδική αναφορά σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας που σχεδιάζεται να ξεκινήσουν εντός του έτους και θα αφορούν σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως είναι ο τριτογενής και ο βιομηχανικός τομέας. Το μέτρο θα στοχεύσει στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών. Όπως τόνισε, μέσω διαγωνισμών, θα ενισχύονται οι αποδοτικότερες (σε όρους κόστους και αποτελέσματος) παρεμβάσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στη θέσπιση ειδικών καθεστώτων για την επιβολή υποχρέωσης ενεργειακής εξοικονόμησης, ώστε διαχειριστές δικτύων διανομής ρεύματος, προμηθευτές ενέργειας κ.ά. να συμβάλουν στην επίτευξη τουλάχιστον 20% του συνολικού σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο στόχος, βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% σε σχέση με το 2017 ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας να μην ξεπεράσει τα 16,5 Mtoe το 2030. Για την επίτευξή του απαιτείται υλοποίηση επενδύσεων περίπου 8 δισ. ευρω στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, εντός της επόμενης δεκαετίας, με αύξηση της διείσδυσης και ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κτίρια και υποδομές (net metering) και προώθηση της ηλεκτροκίνησης ώστε το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις να ανέλθει στο 30% το 2030.