Στρατηγικές συνεργασίες με ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και άλλους σημαντικούς εκπαιδευτικούς φορείς ανά τον κόσμο συνάπτει τους τελευταίους μήνες το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Τις προηγούμενες ημέρες μάλιστα, το ΟΠΑ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου που περιλαμβάνει σειρά κοινών δράσεων.

Το Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Τάσος Χριστοφίδης και ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Δημήτρης Μπουραντώνης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιγράφει μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στη συνεργασία στους τομείς εκπαίδευσης μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών κοινοτήτων και στην ενθάρρυνση της ερευνητικής συνεργασίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει:

· Κοινές ερευνητικές δραστηριότητες

· Ανταλλαγή ακαδημαϊκού υλικού, δημοσιευμάτων και πληροφοριών

· Ανταλλαγή μελών ακαδημαϊκού προσωπικού για έρευνα, διαλέξεις και συζητήσεις

· Ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές και έρευνα

· Οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια

· Συνεργασία σε διοικητικά θέματα

Είχε προηγηθεί υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος για την έκδοση διπλού μεταπτυχιακού τίτλου με το Πανεπιστήμιο της Παβία αλλά και μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο της Αθήνας για κοινές δράσεις. Σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας με το πανεπιστήμιο της Κύπρου, ο αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ιδρύματος κ. Βασίλειος Παπαδάκης δήλωσε ότι ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, σηματοδοτεί την ανάπτυξη μιας δημιουργικής και στενής συνεργασίας μέσω κοινών δράσεων που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για τις δυο ακαδημαϊκές κοινότητες».