Ο Δεκέμβρης των πληρωμών μετατρέπεται σε έναν ιδιαίτερο μήνα για τις καταβολές φόρων κάποιων κατηγοριών καθώς η πανδημία έχει προκαλέσει ανατροπές στο χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα των σχετικών παρατάσεων και αναστολών.

Χρονική μετάθεση έχουν πάρει τα τέλη κυκλοφορίας και οι πινακίδες, προσοχή χρειάζεται στο θέμα της αποζημίωσης στην περίπτωση υποχρεωτικής μείωσης του ενοικίου προκειμένου να δηλωθεί από τους δικαιουχους. Παράλληλα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στη λίστα που έχουν κλείσει με κρατική εντολή δικαιούνται αναστολή πληρωμής των δόσεων ρυθμίσεων της εφορίας μηνός Δεκεμβρίου.

Όμως,  από την άλλη, οι επιχειρησεις και οι επαγγελματίες που ειναι πληττόμενοι δεν δικαιούνται αναστολής διότι αφορά μόνο τις κλειστές επιχειρήσεις, ενώ η  αναστολή είναι μόνο για τις δόσεις των ρυθμίσεων και δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν κανονικά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Το χρονοδιάγραμμα

  • Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Η δόση του φόρου εισοδήματος, η τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ του Νοεμβρίου από όλες τις επιχειρήσεις, όπως και η δόση ή οι δόσεις ρυθμίσεων για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζομένους που δεν ανήκουν στη λίστα που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν οι φορολογούμενοι που πλήττονται  και έχασαν τις ρυθμίσεις τους το διάστημα Μαρτίου – Νοεμβρίου να επανενταχθούν στις παλιές ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων.
  • Τέλη Ιανουαρίου 2021. Η επόμενη δόση του φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, όπως και ο ΦΠΑ  Δεκεμβρίου για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.
  • Τέλη Φεβρουαρίου 2021. Η όγδοη δόση του φόρου εισοδήματος, η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου και τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.
  • Μέχρι τέλη Απριλίου 2021. Αποτελεί μήνας ορόσημο αφού μέχρι τότε έχει ανασταλεί η πληρωμή των φόρων από την περίοδο της πρώτης καραντίνας, δηλαδή από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο  για τις πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς και του ΦΠΑ που θα έπρεπε να πληρωθεί τον Νοέμβριο για τις επιχειρήσεις που υποχρεωτικά ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.
  • Επανένταξη στις 120 δόσεις

Χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων οι οποιοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν την περίοδο της πανδημίας. Θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinessSupport της ΑΑΔΕ και να καταβάλουν τη δόση του Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του μήνα. Οι δόσεις που χάθηκαν τον Μάρτιο έως Νοέμβριο θα προστεθούν στο τέλος του προγράμματος. Μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή.

  • Κατάθεση πινακίδων – Τέλη κυκλοφορίας

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στο www.gov.gr ώστε οι ιδιοκτήτες να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες των οχημάτων που θέλουν να θέσουν σε ακινησία. Μετά την παράταση που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι  κάτοχοι οχημάτων έχουν δύο μήνες περιθώριο έως τέλη Φεβρουαρίου 2021, για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην ηλεκτρονική κατάθεση  πινακίδων ή αν θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2021.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει την 31-12-2020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021. Σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων, όπως προβλέπει σχετική διάταξη, φέτος οι ιδιοκτήτες καλούνται να δηλώνουν τον αριθμό πινακίδων – σημείο ακινησίας του οχήματος  και απαλλάσσονται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Διαφορετικά αν το αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας,  εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο του προηγουμένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

  • Δηλώσεις για αποζημιώσεις ιδιοκτητών για τα μειωμένα ενοίκια

Με το «μοντέλο» που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο θα αποζημιωθούν και για τον Δεκέμβριο οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν μειωμένα ενοίκια.

Τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια, που εισέπραξαν τον προηγούμενο μήνα, καλούνται να εμφανίσουν στην ανεξάρτητη αρχή οι ιδιοκτήτες ακινήτων από επιχειρήσεις και εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή, προκειμένου να αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί. Για ακόμη ένα μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άνοιξε την πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Covid για να δηλωθούν τα μειωμένα ενοίκια που έχουν καταβάλει για το Δεκέμβριο.