Στην πρώτη θέση μεταξύ των πρωτοεμφανιζόμενων ομίλων του 13ου ετήσιου οδηγού της ICAP Business Leaders in Greece βρέθηκε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του 2019 για τον νεοσύστατο ουσιαστικά όμιλο, μοναδικός μέτοχος του οποίου είναι το Ελληνικό Δημόσιο, τον κατέταξαν στη 10ηθέση συνολικά με βάση την κερδοφορία (EBITDA) και στην 5ηθέση με βάση την αριθμητική αύξηση της κερδοφορίας μεταξύ 200 ομίλων. Ο ετήσιος οδηγός της ICAP περιλαμβάνει τις 500 εταιρείες και τους 200 ομίλους με την υψηλότερη κερδοφορία το 2019.

Για το 2019, το λεγόμενο Υπερταμείο πέτυχε ενοποιημένα καθαρά κέρδη 191,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 132,5 εκατ. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο εταιρείας, πέτυχε υπερτριπλασιασμό εσόδων από μερίσματα, που έφτασαν τα 61,9 εκατ. ευρώ, και υπερτετραπλασιασμό κερδών στα 57,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε 72,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019. Όσο για το εννεάμηνο του 2020, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω πανδημίας, ανήλθαν σε 100,16 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την έκθεση για το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, το οποίο συμπίπτει και με το δύσκολο διάστημα του πρώτου lockdown, το 2020 είναι η πρώτη φορά που η ΕΕΣΥΠ παρουσιάζει έσοδα από́ μερίσματα και κέρδη από το Α’ τρίμηνο. Πρόκειται για έναν όμιλο που ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα περίπου του 2017. Ιστορικά δε τα Α’, Γ’ και Δ’ τρίμηνα απεικόνιζαν τα συνήθη έξοδα της περιόδου και μηδενικά́ ή μικρά έσοδα. Κατά́ το Β’ τρίμηνο του 2020, η εταιρεία σημείωσε αυξημένα έσοδα από́ μερίσματα από όλες τις θυγατρικές της, εξαιρουμένης της ΕΤΑΔ, η οποία εντός του 2019 διένειμε έκτακτο μέρισμα, το οποίο δεν αναμένεται να επαναληφθεί.

Ψηλά στην κατάταξη και αρκετές θυγατρικές

Πολλές από τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, και ειδικά αυτές στις οποίες έχει πλειοψηφική συμμετοχή, μεταξύ των οποίων η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, τα ΕΛΤΑ και η ΕΤΑΔ, αλλά και οι συγγενείς επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) εμφανίζονται επίσης σε υψηλές θέσεις στην κατάταξη. Επίσης στην έκδοση περιλαμβάνονται και άλλες εταιρείες της ΕΕΣΥΠ, όπως είναι η ΟΣΥ και Κεντρική Αγορά Αθηνών (ΟΚΑΑ). Άλλωστε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2019, η ΕΕΣΥΠ ανέφερε ότι σχεδόν το σύνολο των θυγατρικών της επιδεικνύει ενίσχυση κερδοφορίας, με βελτίωση των οικονομικών μεγεθών σχεδόν στο σύνολο των εταιρειών της.

«Η ΕΕΣΥΠ, ως διαχειριστής ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, αξιοποιεί την εθνική περιουσία και αυξάνει τη δημόσια αξία της. Η αποστολή της ΕΕΣΥΠ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, παράλληλα με την ενίσχυση των εσόδων και των επενδύσεων, μέσα από τη δημιουργία ισχυρών ομάδων και συνεργασιών αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις θυγατρικές μας. Συνεισφέρουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην οικονομική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών και τη σύνδεση των εταιρειών μας με την κοινωνία και τους πολίτες στην νέα εποχή» δήλωσε ηκυρία Ράνια Αικατερινάρη, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΣΥΠ πραγματοποίησε για το 2019 πληρωμή προς το Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος, ύψους 42,1 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 7,2 εκατ. ευρώ περίπου για την προηγούμενη χρήση.

Η επίδραση του κορωνοϊού

Το έκτακτο ξέσπασμα της πανδημίας, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του δευτέρου τριμήνου, κατέστησε μερικούς από τους αρχικούς στόχους της εταιρείας, ανεδαφικούς. Πολλές από τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ επηρεάστηκαν καθοριστικά, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στόχος σε αυτό το διάστημα ήταν οι δημόσιες επιχειρήσεις να διατηρήσουν την αμιγώς επιχειρησιακή τους λειτουργία για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στο κοινωνικό, σύνολο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους.

Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες, οι αστικές συγκοινωνίες έπρεπε να είναι πλήρως λειτουργικές, για να μεταφέρουν για παράδειγμα όσους πολίτες εργάζονταν κατά το διάστημα του lockdown και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ. Τα Ταχυδρομεία έπρεπε να επιδείξουν συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθώς κλήθηκαν να παραδώσουν φάρμακα, συντάξεις αλλά και προϊόντα. Αντίστοιχα, οι κεντρικέςαγορές έπρεπε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την τροφοδοσία της αγοράς με φρούτα, κρέατα και λαχανικά.

Όμως, παρά τις αντίξοες συνθήκες και το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ δεν προχώρησαν σε διανομή μερίσματος στο πλαίσιο διακράτησης ρευστότητας για την ασφαλή λειτουργία τους την περίοδο της πανδημίας (όπως πχ.ο ΔΑΑ), η ΕΕΣΥΠ διατήρησε κατά το πρώτο εξάμηνο κερδοφόρες επιδόσεις, με κέρδη σε εταιρικό επίπεδο της τάξεως των 27,3 εκατ. ευρώ.