Διευκρινίσεις για το ζήτημα των κανονικών αδειών του έτους 2020 και την πληρωμή του επιδόματος αδείας έδωσε η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ θα πρέπει να χορηγείται μέχρι το τέλος του έτους, ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια κανονική άδεια και το επίδομα αδείας, ωστόσο κατ’ εξαίρεση φέτος οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή θα μπορούν να μεταφέρουν μέρος ή ολόκληρη την άδειά τους.

«Κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί ετήσιας άδειας, το σύνολο ή το υπόλοιπο οφειλόμενο τμήμα της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας έτους 2020 των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2020 έως Δεκέμβριο του 2020, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος και πάντως όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2021» αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ.

Με χρόνο εργασίας ισούται η αναστολή

Παράλληλα το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα στην ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας και η μεταφορά τους δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα του έτους 2021.

«Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη», υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ, προσθέτοντας πως σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης που ζήτησε ο εργαζόμενος, τότε οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%.