Τη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού (DMMO), καθώς και ξεχωριστών Οργανισμών για την Αξιοποίηση των Ιαματικών Πόρων και του Ναυαγίου της Ζακύνθου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός, κ. Χάρης Θεοχάρης, στη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, η δημιουργία του Οργανισμού για την Αξιοποίηση Ιαματικών Πόρων έχει ως στόχο την ανάπτυξη του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας στην Ελλάδα. Στις αρμοδιότητες του Οργανισμού εμπίπτουν η ολιστική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Σημειώνεται, ότι οι μετακινήσεις για λόγους ευεξίας ανήκουν στα ταχύτατα αναπτυσσόμενα είδη τουρισμού τα τελευταία χρόνια.

Εθνική στρατηγική

Ο αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο 2017-2022 είναι της τάξεως του 7,5% σε ό,τι αφορά στον τουρισμό ευεξίας, 6,4% για τις εγκαταστάσεις spa και 6,5% για τις ιαματικές πηγές. Η παγκόσμια αγορά ανέρχεται συνολικά στα 4,2 τρις δολάρια. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαίο η Ελλάδα να αποκτήσει εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και των λοιπών φυσικών πόρων, προκειμένου να διεκδικήσει μερίδιο από τη συγκεκριμένη αγορά, στην οποίαν έως σήμερα δραστηριοποιείται υποτυπωδώς.

Επίσης, προωθείται η δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού (DMMO) με κύριο έργο τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας και τη χορήγηση των κατάλληλων κινήτρων, σε γεωγραφικό ή θεματικό επίπεδο, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η στρατηγική συνέχεια στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προορισμοί εθνικής σημασίας

Επιπλέον, με την καθιέρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουριστικών Προορισμών Παγκόσμιας Εμβέλειας, επιδιώκεται η αναγνώριση των προορισμών εκείνων που έχουν εθνική σημασία, ενώ ταυτοχρόνως θεσμοθετείται πλαίσιο για την προστασία τους μέσω: Της παρακολούθησης δεικτών επιβάρυνσης της φέρουσας ικανότητας, της δημιουργίας αναπτυξιακής στρατηγικής για κάθε προορισμό και του συντονισμού κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για τη στήριξη του προορισμού. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού, θεωρούνται ο «εργαλεία» κομβικής σημασίας για την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου στην Ελλάδα και τη θεραπεία στρεβλώσεων, όπως ο υπερτουρισμός σε συγκεκριμένους προορισμούς και η αντίστοιχη υστέρηση άλλων.

Ακόμα, μέσω του ίδιου νομοσχεδίου, προωθείται η ίδρυση Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Ναυαγίου της Ζακύνθου, ο οποίος θα επιληφθεί ειδικά όλων των ζητημάτων προστασίας και ανάδειξης του συγκεκριμένου αξιοθέατου. Το Ναυάγιο της Ζακύνθου θεωρείται τουριστικός πόρος εθνικής σημασίας, καθώς αποτελεί τον δεύτερο σε επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα, με 4.000 επισκέπτες καθημερινά και άνω του 1 εκατ. σε ετήσια βάση.

Συμβούλιο Ανάπτυξης Κρουαζιέρας

Είναι γνωστό ότι τοπικά συμφέροντα συγκρούονται, αποτρέποντας κάθε είδους παρέμβαση για την προστασία του σύγχρονου αυτού «μνημείου» αλλά και των επισκεπτών. Παραλλήλως, εξαιτίας της δημιουργηθείσας κατάστασης, το Ναυάγιο δεν αξιοποιείται επαρκώς. Με το νέο Νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται η σημερινή κατάσταση ακινησίας και δίνεται η δέουσα μέριμνα για την ασφάλεια των τουριστών και για την πρόληψη των ατυχημάτων, τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο. Σε ό,τι αφορά στο ίδιο το Ναυάγιο, ο νέος Φορέας επιφορτίζεται με την προστασία του από τη φθορά και τη διατήρησή του σε επισκέψιμη κατάσταση.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης Κρουαζιέρας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Προβλέπεται η εκπροσώπηση όλων των συναρμόδιων υπουργείων σε επίπεδο γενικών γραμματέων, καθώς και η συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων.