Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) θα αιμοδοτηθούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Πρόκειται για ένα σχέδιο μετασχηματισμού, που στοχεύει στο να γυρίσουν οριστικά σελίδα τα ΕΛΤΑ, που πριν την πανδημία σημείωναν μηνιαίο έλλειμα περίπου 6 εκατ. ευρώ, ενώ η πανδημία τους φόρτωσε επιπλέον περί τα 35 εκατ. ευρώ.

Σημαντικός πυλώνας του προγράμματος είναι και το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, στο οποίο αναμένεται να ενταχθούν περί τους 2.000 εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, προς τον σκοπό της διασφάλισης της αδιάλειπτης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δρομολογείται η απόδοση στην ΕΛΤΑ Α.Ε. του πλήρους ανταλλάγματος από τη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για τα έτη 2013-2020, όπως αυτό υπολογίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε ετήσια βάση. Το ποσό ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός σκοπός του σχεδίου, όπως παρουσιάστηκε σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη στο υπουργικό συμοβύλιο, είναι η εταιρεία να διασφαλίσει και να ενδυναμώσει τον κοινωνικό της ρόλο ως φορέας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και ταυτόχρονα να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

· ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους, με έμφαση στην υλοποίηση σχεδίου εθελουσίας εξόδου εργαζομένων,

· ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με αναβάθμιση συστημάτων, αυτοματοποίηση κέντρων διαλογής και παροχή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες,

· η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, σε συνδυασμό με αλλαγές στο μοντέλο εξυπηρέτησης της αλληλογραφίας,

· η ανάπτυξη νέας πολιτικής προμηθειών και η καλλιέργεια μιας νέας εταιρικής κουλτούρας, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Σύμφωνα δε με τη σχετική ανακοίνωση, «η λύση που επιλέχθηκε επιφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους. Υιοθετεί, δε, τις αρχές μετασχηματισμού που ακολούθησαν την τελευταία δεκαετία όλες οι χώρες της Ευρώπης αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους».