Μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία με ψαλίδισμα των φορολογικών συντελεστών, ενιαία φορολογική κλίμακα και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τις επικουρικές συντάξεις και στόχευση των επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για εργασία είναι μερικές από τις 20 παρεμβάσεις που εισηγείται στην κυβέρνηση η Επιτροπή Πισσαρίδη για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Επίσης προτείνεται η δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Βασικός στόχος της τελικής έκθεσης είναι η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% για την επόμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο.

-Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο  στόχος αυτός

-Τι προτείνει η Επιτροπή Πισσαρίδη σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, στην κατεύθυνση της έρευνας

-Πώς αξιολογεί τη σημασία της εμβάθυνσης της ψηφιακής μεταρρύθμισης στο κράτος

Διαβάστε περισσότερα στα ΝΕΑ που κυκλοφορούν την Τρίτη