Στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων Galaxy προχώρησαν Pimco και Dacidson Kempner, οι οποίες πέρασαν στον τελικό γύρο της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η συναλλαγή απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και
Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal.

Και για τις τρείς ανωτέρω τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ευρώ 3,7 δισ. ευρώ, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσεη της τράπεζας, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Συναλλαγή Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.

Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της.