Επενδύσεις ύψους 1,2-1,5 δισ. ευρώ σε υποδομές 5Gμέσα στην επόμενη δεκαετία (2021-2030) φέρνουν τα δίκτυα νέας γενιάς, σύμφωνα με τη μελέτη της EY Ελλάδος σχετικά τους στόχους και τις στρατηγικές για την εισαγωγή και τη λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα. Η μελέτη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκτιμά ακόμη επιπλέον επενδύσεις από 2,7 δισ. ως και 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη εφαρμογών που θα βασίζονται στο 5G.

Τα οφέλη των επενδύσεων αυτών για την ελληνική οικονομία σε βάθος δεκαετίας αντανακλούν μια σωρευτική αύξηση σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ – GrossValueAddedGVA) μεταξύ 7,3 και 12,4 δισ. ευρώ και στη δημιουργία 50.000-69.000 νέων θέσεων εργασίας.

Τα ευρήματα της μελέτης της EYΕλλάδος παρουσιάστηκαν, σήμερα, σε διαδικτυακή εκδήλωση, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Κυριάκου Πιερρακάκη και του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  Αντώνη Τζωρτζακάκη.

Την εκδήλωση άνοιξε ο διευθύνων σύμβουλος της EYΕλλάδος, Παναγιώτης Παπάζογλου, ο οποίος στον χαιρετισμό του, δήλωσε ότι «η υπέρ-ταχεία λεωφόρος που επιτρέπει να “τρέξουν” οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, είναι τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνίων», τονίζοντας ότι «η αναμονή ως προς την αλλαγή δεν είναι επιλογή», καθώς πλέον το πραγματικό κόστος μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο είναι μικρότερο από ποτέ. «Η έγκαιρη και βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων 5G αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα επόμενα βήματα. Απαιτείται, βέβαια, στρατηγική και προσήλωση στον στόχο του μετασχηματισμού και της χρήσης της τεχνολογίας» κατέληξε ο κος Παπάζογλου.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο  κ. Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EYΕλλάδος, εξήγησε ότι, «με δεδομένο το περιορισμένο βιομηχανικό αποτύπωμα της χώρας, η γέννηση και ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων επιχειρήσεων και οικοσυστημάτων καινοτομίας, αποτελούν, ίσως, μονόδρομο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι «η ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών και η εύρεση χρηματοδότησης για επενδύσεις σε υποδομές τεχνολογίας, όπως το 5G, αποτελούν το κλειδί για την έγκαιρη επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας».

Σκοπός της μελέτης είναι η πρόταση μίας στρατηγικής και ενός οδικού χάρτη ανάπτυξης, εφαρμογής και χρήσης δικτύων 5Gστην Ελλάδα, καθώς και η εξέταση συγκεκριμένων σεναρίων για τη βιώσιμη εισαγωγή και λειτουργία τους. Προς τούτο, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένη διαβούλευση και σχετικές επιμέρους μελέτες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών δικτύου της χώρας, τις δυνητικές αγορές εφαρμογών του 5G, καθώς και τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις βέλτιστες πρακτικές.

Η ανάπτυξη των δικτύων 5Gαναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην ανάδυση ενός νέου τρόπου εργασίας και ζωής, μέσω της χρήσης εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το InternetofThings, η χρήση υπολογιστικής ισχύος στις παρυφές των ασύρματων δικτύων (MobileEdgeComputing), η επαυξημένη πραγματικότητα, τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ),και η ρομποτική.

Αυτό θα επιτρέψει την εμφάνιση καινοτόμων κλαδικών λύσεων σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονομία, όπως τα έξυπνα εργοστάσια και logistics, η «έξυπνη μετακίνηση» (SmartMobility), η γεωργία ακριβείας, αλλά και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, οι έξυπνες πόλεις, κ.α.

Οι έξι ευκαιρίες

Η μελέτη, τα βασικά ευρήματα της οποίας παρουσίασε ο κ. Χρήστος Κόκιοςdirector στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και επικεφαλής του τομέα Τηλεπικοινωνιών της EYΕλλάδος. καταλήγει εντοπίζοντας 6 ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης δικτύων 5ης γενιάς. Συνοπτικά, το 5μπορεί:

·       Να αποτελέσει μοχλό επενδύσεων

·       Να επισπεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα

·       Να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και εμπορεύσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών τεχνολογίας

·       Να συμβάλει στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και επισκεπτών, καθώς σύντομα θα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση τεχνολογικής υποδομής

·       Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών

·      Να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της οικονομίας και των δραστηριοτήτων από την ανάγκη φυσικής παρουσίας, σε απάντηση των πιέσεων που ασκεί η πανδημία COVID-19

Πέντε διακριτοί στόχοι

Για να αποτελέσουν τα δίκτυα 5καταλύτη και πολλαπλασιαστή του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, η μελέτη προτείνει πέντε διακριτούς στόχους και πιο συγκεκριμένα:

·      Την επιτάχυνση της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών για τη βιώσιμη λειτουργία των δικτύων 5Gσε όλη τη χώρα

·       Τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος 5Gγια την προώθηση νέων εφαρμογών και καινοτόμων κλαδικών λύσεων

·       Την ανάδειξη του δημοσίου τομέα ως ενός εκ των πρώτων χρηστών των υπηρεσιών 5G

·       Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια

·      Την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και του οικοσυστήματος 5G

Τέλος, για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω, η μελέτη της EY προδιαγράφει έναν οδικό χάρτη που περιλαμβάνει μία σειρά από 12 πρωτοβουλίες και 42 δράσεις, παράλληλα με μια δέσμη βασικών δεικτών απόδοσης (KeyPerformanceIndicators– KPIs), που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της στρατηγικής για το 5G.