Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο πρόεδρος του ΔΣ του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος υπέγραψαν σήμερα σύμφωνο συνεργασίας για φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη και για εθνικό σχέδιο δράσης για τα παιδιά.

Ειδικότερα, το σύμφωνο συνεργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αποσκοπεί στην κοινή δέσμευση των δύο μερών για συνεχή και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ τους ως προς τις προτεραιότητες, τις ανάγκες, τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες και συμπράξεις προς όφελος των παιδιών και των δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα δε ως προς το πεδίο της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης και της εκπόνησης και εφαρμογής εθνικού σχεδίου δράσης για τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των κατευθύνσεων του ΟΗΕ και της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Μετά την υπογραφή του συμφώνου ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Με συστηματική δουλειά και σε συνεργασία με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, το υπουργείο Δικαιοσύνης εκπονεί ένα σύγχρονο Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσουμε παράλληλες δράσεις που έχουν στο επίκεντρο μια δικαιοσύνη, περισσότερο, φιλική προς τα παιδιά. Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού” θέτει τα θεμέλια για μια ευρύτερη συνεργασία με μοναδικό στόχο το συμφέρον του παιδιού».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε: «Το Σύμφωνο που υπογράφουμε σήμερα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, θέτει ένα δυναμικό πλαίσιο συνεργασίας για την εφαρμογή και προάσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο πιο “φιλικές για τα παιδιά” δικαστικές διαδικασίες. Καθημερινά εδώ και 25 χρόνια αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τα δικαιώματα των παιδιών πράξη και πορευόμαστε με πυξίδα τις αξίες μας για φροντίδα, αξιοπρέπεια και ισότητα, και οδηγό τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καθημερινά καλούμαστε να υποστηρίξουμε παιδιά που έχουν θυματοποιηθεί και φέρουν σημαντικά τραύματα στην ψυχή τους, παιδιά που η κανονικότητα στη ζωή τους δεν είναι δεδομένη. Για καθένα από αυτά τα παιδιά δεσμευόμαστε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του υπουργείου που στο επίκεντρό του θέτει το Παιδί και την προάσπιση των Δικαιωμάτων του».

Το σύμφωνο συνεργασίας προβλέπει:

I. Την υλοποίηση άμεσων θεσμικών αλλαγών για το σύστημα προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα.

II. Τη διοργάνωση αμοιβαίων εκπαιδευτικών δράσεων στο σύνολο των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και για τα παιδιά στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, Επιμελητές Ανηλίκων, Φροντιστές των Στεγών Ανηλίκων.

III. Τη διενέργεια ερευνών σε όλες τις πτυχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης.

IV. Την πραγματοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών και ειδικότερα της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης και του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών και ελευθερίας στην έκφραση.

V. Τη συμμετοχή του υπουργείου Δικαιοσύνης στα προγράμματα Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas τα οποία ως εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα ενεργοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Πηγή: ΑΜΠΕ