Στο μαραθώνιο για “ζεστό χρήμα” τρέχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την υγειονομική κρίση να συνεχίζει να τεστάρει τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Από τον Οκτώβριο, μέχρι και το τέλος του έτους, αναμένεται ρευστότητα περί τα 5-6 δισ. ευρώ, κυρίως, μέσω των προγραμμάτων της επιστρεπτέας προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, του δεύτερου κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Η συνολική στήριξη των προαναφερθέντων “εργαλείων”  ξεπερνά, έως τώρα, τα 6 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται, από τους επιπλέον πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τη δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του 3ου και 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής να διατεθούν 5 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες του έτους, με τη συνολική «ένεση» ρευστότητας να ξεπερνά τα 11 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Επιπλέον των παραπάνω περίπου 519 εκατ. ευρώ θα διατεθούν έως έκτακτη ενίσχυση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Το ελάχιστο ύψος της ενίσχυσης ανά επιχείρηση είναι οι 3.000 ευρώ και το μέγιστο οι 50.000 ευρώ. Την αρχή κάνει η Περιφέρεια Αττικής, με προϋπολογισμό που φτάνει στα 200 εκατ. ευρώ. Το επόμενο διάστημα δρομολογείται, επίσης, η αδειοδότηση των ιδρυμάτων μικρο-χρηματοδοτήσεων, με στόχο τη στήριξη κυρίως όσων βρίσκονται στο ξεκίνημα, με το μέγιστο ποσό να ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, ενώ “ανάσα” είναι τα 1,4 δισ ευρώ που θα διοχετευθούν  τον Οκτώβριο σε περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα:

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι πληρωμές για τον τρίτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ από Νοέμβριο θα “τρέξει” ο 4ος κύκλος του προγράμματος με το συνολικό ποσό του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου να ξεπεράσει τα 4,1 δισ. ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει χρηματοδοτήσει 120.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία περί τις 174.027 υπέβαλαν αίτηση για τον 3ο κύκλο.

Σύμφωνα με την απόφαση για τον 3ο κύκλο γίνεται: επιστροφή ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης (ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς. Επίσης, επιστροφή ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Μέσω του δεύτερου γύρου του ΤΕΠΙΧ ΙΙ δίνεται πρόσθετη χρηματοδότηση με το 70%-80% των πόρων να κατευθύνονται προς μικρές επιχειρήσεις.  Μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί, σε 11.953 επιχειρήσεις, δάνεια συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, έχουν προστεθεί επιπλέον πόροι, ύψους 180 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με την τραπεζική μόχλευση θα φθάσουν περίπου στα 850 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης, αλλά αυτή δεν εγκρίθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια. Η επιχείρηση καταβάλλει το κεφάλαιο για 2 χρόνια, ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου επιδοτείται το 40% του επιτοκίου. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της δράσης.

Ταμείο εγγυοδοσίας

Ξεκινά ο 2ος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας με το 75% – 90% των νέων δανείων να απευθύνεται με προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί δάνεια σε 5.255 επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, στον 2ος κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσία αναμένεται οι εκταμιεύσεις να γίνουν γρηγορότερα, δεδομένου ότι πολλά από τα δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί από τον πρώτο κύκλο.  Το συνολικό ύψος των δανείων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις και από τους δύο κύκλους αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ. Έως τα τέλη Αυγούστου, τα εκταμιευμένα δάνεια για το 2020 ήταν 5 φορές περισσότερα από τα αντίστοιχα της περιόδου 2015 – 2019.