Την εβδομάδα από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου μέχρι την Πέμπτη 29 του ίδιου μήνα θα καταβληθούν – από κοινού με τις συντάξεις Νοεμβρίου – τα αναδρομικά  ύψους 1,4 δισ. ευρώ, σε 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους συνταξιούχους.

Πρόκειται για επιστροφή περικοπών που αφορούν το χρονικό διάστημα από τον  Ιούνιο 2015 έως τον Μάιο 2016.

Ήδη εκδόθηκαν οι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες καταβολής των ποσών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΚΥΑ ιδιωτικος τομέας

ΚΥΑ δημόσος τομέας

Σύμφωνα με αυτές υπουργικές αποφάσεις, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου συνταξιούχου, το ποσό των αναδρομικών θα λάβουν οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Η καταβολή των επιστρεπτέων ποσών από τον e-ΕΦΚΑ γίνεται με εφάπαξ καταβολή. Το μικτό ποσό, που προκύπτει, μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό 4% για το διάστημα από τις 11.6.2015 έως τις 31.06.2015 και σε ποσοστό 6% από την 1η.07.2015 έως τις 12.5.2016.

Αντιθέτως δεν θα υπάρξει παρακράτηση φόρου, αλλά ούτε και παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Τα ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το χρονοδιάγραμμα

Η πρώτη καταβολή αναδρομικών τοποθετείται την μεθεπόμενη Πέμπτη – Παρασκευή, στις 22 ή 23 Οκτωβρίου, μαζί με τις συντάξεις ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ, σε πρώην μισθωτούς με ΑΜΚΑ που λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9).

Η δεύτερη καταβολή ακολουθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε πρώην μισθωτούς ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8,).

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου καταβάλλονται τα αναδρομικά σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ μαζί με τις συντάξεις Νοεμβρίου.

Η εξόφληση των αναδρομικών του 11μήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 ολοκληρώνεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά σε συνταξιούχους Δημοσίου, σε ναυτικούς του πρώην ΝΑΤ, σε δημοσιογράφους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τραπεζουπαλλήλους του πρώην ΕΤΑΤ και πρώην υπαλλήλους της ΔΕΗ.