Σειρά βελτιώσεων και συμπληρώσεων, του «Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών & Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», προτείνει η Διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μετόχου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην επιστολή που υπογράφουν ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ Α. Βερύκιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Μ. Czurda, επισημαίνεται ότι η σχετική πρωτοβουλία είναι επίκαιρη και, καταρχήν ορθή, καθώς στο πλαίσιό της υιοθετούνται και προτάσεις που είχε υποβάλει το ΤΧΣ παλαιότερα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «την τελευταία δεκαετία, η οικονομία βίωσε μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία έπληξε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πλήθος νοικοκυριών. Παρά το γεγονός, ότι ελήφθησαν κατά καιρούς μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποτελεσματικά για την επαρκή διευθέτηση του προβλήματος. Στην ήδη βεβαρημένη κατάσταση προστέθηκε και η πανδημία (covid-19) με αποτέλεσμα να γίνουν εντονότεροι οι τριγμοί στη διεθνή οικονομία εντείνοντας ευρύτερο κλίμα ανησυχίας».

Σύμφωνα με το ΤΧΣ, αναμφισβήτητα υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο, διαφανές και αυτοματοποιημένο πλαίσιο διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών τόσο για τους οφειλέτες, όσο και τους πιστωτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικότερες προτάσεις στις οποίες έχει καταλήξει η Διοίκηση του ΤΧΣ, μεταξύ άλλων είναι:

· Η περαιτέρω αξιολόγηση του περιορισμού της εύλογης «περιμέτρου» των οφειλετών φυσικών προσώπων που πραγματικά χρήζουν της προστασίας από τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών τους και δεδομένου ότι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να αφορά φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προτείνεται να συμπεριληφθεί ως πρόσθετο κριτήριο επιλογής των δικαιούχων η σημαντική, πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μείωση του οικογενειακού εισοδήματος εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. 3 ή 6 μήνες)

· Η προσφυγή δανειολήπτη στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης να μην αποτελεί αναγκαστικά ένδειξη ή κριτήριο πιθανής  αδυναμίας πληρωμής οφειλών (Unlikely To Pay) και αλλαγής του χαρακτηρισμού του δανειολήπτη

· Πριν από την έναρξη εφαρμογής του νόμου, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και προεργασία από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (κρατικές αρχές, πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο του νόμου), ώστε η ουσιαστική και λειτουργική ημερομηνία έναρξης του νόμου να μην καθυστερήσει.

«Με γνώμονα την προάσπιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνίας, το ΤΧΣ θα συνεχίσει να είναι αρωγός κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που αποβλέπει στην οικονομική ευρωστία της χώρας και των πολιτών της» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.