«Φως» στο τηλεοπτικό σκοτάδι που υπήρχε σε δεκάδες περιοχές της χώρας οι οποίες δεν έχουν σήμα, ετοιμάζεται να δώσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με νομοσχέδιο που προωθείται θα μπορούν οι τηλεθεατές -εκτιμάται ότι είναι περί το μισό εκατομμύριο- στις λεγόμενες «λευκές» περιοχές να αποκτήσουν τηλεοπτικό σήμα.

Κι αυτό με τη χρήση ενός αποκωδικοποιητή για την αγορά του οποίου προβλέπεται και επιχορήγηση 150 ευρώ τα οποία θα δοθούν και για τον εξοπλισμό και την 8ετή εγγύηση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα αφορά 960 οικισμούς που δεν είχαν τηλεοπτικό σήμα, καθώς προστίθενται σε πρώτη φάση 520 οικισμοί, ενώ υπάρχει σχεδιασμός σύμφωνα με την έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προστεθούν επιπλέον οικισμοί εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Με απλή διαδικασία

Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο, απλοποιείται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από πλευράς των κατοίκων των λευκών περιοχών. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για την επιλογή του παρόχου της αρεσκείας τους και τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Η διαδικασία αυτή σχεδιάζεται να είναι εξαιρετικά απλή, καθώς οι δικαιούχοι θα καταθέτουν μόνο τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας τους και η άντληση όλων των υπόλοιπων στοιχείων θα αντλούνται ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες από τους πολίτες. Μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι μπορούσαν να απευθυνθούν μόνο στα ΚΕΠ για να υποβάλλουν το αίτημά τους συνοδευόμενο από ως και επτά δικαιολογητικά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την αντίστοιχη χρονική επέκταση στα 8 έτη της εγγύησης του αναγκαίου εξοπλισμού. Σημειώνεται πως σήμερα οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στην Digea ή την Cosmote για την παροχή της υπηρεσίας τηλεοπτικής κάλυψης. Για όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δεν προβλέπεται κάποιου είδους οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων με τη μορφή συνδρομής.

Με τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το έργο της καθολικής κάλυψης παρατείνεται για οκτώ έτη, ως το 2028 δηλαδή, και σε αυτό μπορούν να μετέχουν τόσο οι πάροχοι δικτύων όσο και οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν άλλα δίκτυα. Το ποσό της επιδότησης παραμένει στα 110 ευρώ ανά νοικοκυριό, ενώ στον κατάλογο των προς κάλυψη περιοχών εντάσσονται δεκάδες ακόμη χωριά και περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Digea και να δείτε το χάρτη με την ψηφιακή κάλυψη της περιοχής σας καθώς και άλλες χρηστικές πληροφορίες.

Επίσης μπορείς να μπείτε στη διέθυνση http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=965 και να δείτε κατάλογο με τις λευκές περιοχές

Ακολουθούν οι 520 οικισμοί που προστέθηκαν στις λευκές περιοχές

Νέες λευκές περιοχές