Σχέδιο νόμου που αφορά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Oδηγίας 2018/1808/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως προσεχές διάστημα από τον αρμόδιο υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα.

Και αυτό, όπως «Το Βήμα» πληροφορείται, γιατί ρυθμίζει το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής του. Το ενδιαφέρον εδώ έγκειται στην αντίδραση των νέων κατά παραγγελία οπτικοακουστικών υπηρεσιών (πχ Netflix), των Πλατφορμών Διαμοιρασμού Βίντεο (YouTube), τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει για πρώτη φορά τις υπηρεσίες αυτές αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο.

Οι σημαντικότερες προβλέψεις της νέας Οδηγίας:

1. Στήριξη ευρωπαϊκής και εθνικής οπτικοακουστικής παραγωγής
Οι κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στους καταλόγους τους, τουλάχιστον, 30% ευρωπαϊκό (και εθνικό) περιεχόμενο, προστατεύοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία και την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα, τα κράτη μέλη να ορίσουν οικονομικές συνεισφορές από τους παρόχους είτε ως άμεσες επενδύσεις για την στήριξη της οπτικοακουστικής παραγωγής είτε ως συνεισφορές σε εθνικά ταμεία.

2. Υποχρεώσεις των Πλατφορμών Διαμοιρασμού Βίντεο
Προβλέπεται η προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο στις Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βίντεο και η προστασία του κοινού από υποκίνηση σε βία ή μίσος και από περιεχόμενο που αποτελεί ποινικό αδίκημα (δημόσια έκκληση για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας, παιδική πορνογραφία, ρατσισμός, ξενοφοβία).

3. Τηλεοπτικές διαφημίσεις
Οπως αναφέρεται στη εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, επιδιώκεται η ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών και ομάδων, όπως οι ανήλικοι, και ενός πιο ευέλικτου συστήματος για τα τηλεοπτικά δίκτυα, με νέα μέσα μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως οι κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

Σχετικά με το ποσοστό διαφημίσεων στο τηλεοπτικό πρόγραμμα εισάγεται (όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο) η περαιτέρω απελευθέρωση του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς καταργείται η ωριαία ποσόστωση του 20%. Τα τηλεοπτικά δίκτυα θα μπορούν δηλαδή να προβάλουν διαφημίσεις με ποσοστό 20% μεταξύ 6πμ και 12μμ, ενισχύοντας έτσι τα έσοδά τους και την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία.

4. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών Αρχών
Η Οδηγία προβλέπει την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών Αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, στην Ελλάδα το ΕΣΡ.

Παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, δεν υπήρξε καθυστέρηση στην ενσωμάτωση της Οδηγίας. Σχετική επιστολή για εμπρόθεσμη ανταπόκριση της χώρας απέστειλε ο κ. Πέτσας στον αρμόδιο Επίτροπο κ. Thierry Breton.