Μεγάλες ομάδες είναι κείνες που ξεπερνούν τις αναποδιές και συνεχίζουν.

Από αναποδιές, ο Ολυμπιακός άλλο τίποτα.

Άλλες τις δημιουργεί o ίδιος με τις ευκαιρίες που χάνει, την απόδοση που (δεν) πιάνει.

Άλλες τις δημιουργούν παράγοντες που δεν μπορεί να επηρεάσει.

Διαβάστε περισσότερα εδώ