Ως πρόσχημα για την ανατροπή θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων λειτουργεί η πανδημία του κορωνοιού για επτά στους δέκα εργαζόμενους, ενώ ιδιαίτερα επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εργαζόμενοι και απέναντι στην τηλεργασία εκτιμώντας ότι συμβάλει αρνητικά στις εργασιακές τους σχέσεις.

Πρόκειται για τα βασικά ευρήματα έρευνας κοινής γνώμης που διενήργησε η ALCO για λογαριασμό ΓΣΕΕ. Η έρευνα απευθυνόταν σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και επιχειρεί να καταγράψει της συνθήκες απασχόλησης και της εξελίξεις στην αγορά εργασίας την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, καταγράφονται οι επιπτώσεις της δύσκολης οικονομικής επανεκκίνησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και της επισφάλειας που προκαλείται από ένα πιθανό δεύτερο επιδημικό κύμα.

Αποτυπώνει την ένταση του κλίματος επισφάλειας και τον αυξανόμενο προβληματισμό των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για τις αλλαγές που φέρνει η περίοδος της πανδημίας και τις πιθανές επιπτώσεις της στις εργασιακές σχέσεις.

Σε κίνδυνο θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το 73% των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα θεωρεί ότι η πανδημία θα αποτελέσει αφορμή να κινδυνεύσουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Επίσης αρνητικά αξιολογούν την ραγδαία ανάπτυξη της τηλεργασίας, με το 67% των ερωτηθέντων να εκτιμά ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σ την εξέλιξη των εργασιακών δικαιωμάτων του, το 61% την θεωρεί ότι θα επηρεάσει τις ώρες εργασίας του, το 60% να «βλέπει» αρνητική εξέλιξη ως προς την εξέλιξη της αμοιβής του, το 52% να αξιολογεί την τηλεργασία αρνητικά ως προς την προσωπική ζωή του και το 45% να θεωρεί ότι θα επηρεάσει την επαγγελματική εξέλιξή του.

Πέραν αυτών η έρευνα διαπιστώνει ότι στο 32% των εργαζομένων έχει μεταβληθεί – ήδη – η σχέση εργασίας τους μετά την πανδημία.

Το 20% των εργαζομένων δήλωσε ότι μετά την πανδημία συνεχίζει να εργάζεται με τηλεργασία και το 12% με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Το 52% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας (αυξημένο ποσοστό κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο), ενώ απαισιοδοξία εκφράζεται και στο θέμα της εξέλιξης των αμοιβών, με το ποσοστό όσων δηλώνουν αισιόδοξοι για τον μισθό τους να παρουσιάζει πτώση τρείς ποσοστιαίων μονάδων και να διαμορφώνεται στο 32%.

Αντίστοιχη μείωση παρατηρείται και στον δείκτη ασφάλειας της απασχόλησης, με το 54% των εργαζομένων να δηλώνουν αισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, ποσοστό μειωμένο κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο.