H εικόνα της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας για την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού παραμένει θετική, παρά το αρνητικό κλίμα που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Η πλειοψηφία των επενδυτών, μάλιστα, θεωρεί ότι η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης ενίσχυσε περαιτέρω την εικόνα αυτή. Οι επενδυτές, επίσης, αναγνωρίζουν ότι η χώρα ακολουθεί σήμερα μια αποτελεσματική πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων και εντοπίζουν τους τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Τα παραπάνω είναι ευρύματα της έρευνας «Attractiveness Survey Ελλάδα 2020», που πραγματοποιήθηκε από την ΕΥ και παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, στη διάρκεια webcast για διεθνείς επενδυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ελλάδα αύξησε κατά 69% τον αριθμό των ευρωπαϊκών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που προσέλκυσε το 2019, απορροφώντας, σε απόλυτους αριθμούς, το 0,34% του συνόλου τους, ποσοστό που την κατατάσσει στην 29η θέση για το 2019, έναντι της 35ης το 2018. Εξαιρετικά ενθαρρυντικό, χαρακτήρισε ο κ. Παπάζογλου, το γεγονός ότι η συμμετοχή των επενδύσεων στον κρίσιμο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, την τελευταία τριετία, έφθασε το 15% του συνόλου, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19%), για το ίδιο διάστημα

Παραμένει η διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα – σε άνοδο η βιομηχανία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 28% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο – το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες όπου διεξήχθησαν αντίστοιχες έρευνες. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στη συμμετοχή της βιομηχανίας στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, με ποσοστό 26%, από μόλις 9% έναν χρόνο πριν.

Ωστόσο, τα επενδυτικά σχέδια προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς μεταξύ όσων δεν έχουν παρουσία στη χώρα, το ποσοστό περιορίζεται στο 5%. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, ο κ. Παπάζογλου παρατήρησε ότι οι επενδυτές που ήδη έχουν δραστηριότητα στην Ελλάδα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την Πολιτεία ως πρεσβευτές, σε μια εκτεταμένη εκστρατεία επικοινωνίας που θα προβάλει παγκοσμίως το θετικό επενδυτικό κλίμα που διαμορφώνεται στη χώρα

Η εικόνα της ελκυστικότητας της χώρας

Παρά τη στάση αναμονής που δημιουργεί η πανδημία στην επενδυτική κοινότητα, η διάθεση των επενδυτών απέναντι στη χώρα παραμένει θετική και βελτιώνεται σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες. Το 38% των επενδυτών εκτιμούν ότι η εικόνα της χώρας ως πιθανού επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο. Συγχρόνως, δυο στους τρεις επενδυτές (69%) αναμένουν περαιτέρω βελτίωση την επόμενη τριετία, ενώ το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η χώρα μας ακολουθεί, σήμερα, μια πολιτική για τις επενδύσεις η οποία την καθιστά ελκυστική, αυξήθηκε, από 50% πέρσι, στο 62%.

Τα στοιχεία ελκυστικότητας της χώρας και οι περιοχές περαιτέρω βελτίωσης

Στα σημαντικότερα στοιχεία της ελκυστικότητας της χώρας, έρχονται να προστεθούν φέτος το σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον (με εντυπωσιακά αυξημένο ποσοστό, από 38% σε 65%), καθώς και οι επιδόσεις της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη και οι πολιτικές της για την κλιματική αλλαγή (56% από 42%). Στις περιοχές που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το γραφειοκρατικό και διοικητικό περιβάλλον και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η στήριξη της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας (38%), η μείωση της φορολογίας (36%),η βελτίωση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης (33%) και η ενίσχυση της παιδείας και των δεξιοτήτων (31%), αναδεικνύονται από τους επενδυτές ως προτεραιότητες για την περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Παράλληλα, δυο στους τρεις (67%) δηλώνουν ότι θα ήταν πιο πρόθυμοι να επενδύσουν στη χώρα, αν αντιμετωπιστούν τα αρνητικά σημεία που λειτουργούν σήμερα αποτρεπτικά.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν, επίσης, την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας από τη χώρα, και ειδικότερα την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης (77%), την ταχύτητα της ψηφιοποίησης του Δημοσίου (73%) και τα μέτρα στήριξης της οικονομίας (72%), ενώ 41% αναφέρουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας αυτό το διάστημα, βελτίωσαν την εικόνα της ως επενδυτικού προορισμού.

Ο κ. Παπάζογλου κατέληξε παρουσιάζοντας τις προτάσεις της ΕΥ για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού: «Οι προτάσεις μας αναπτύσσονται γύρω από τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, καθώς είναι ξεκάθαροότι το μοντέλο ανάπτυξης με βάση το οποίο πορευτήκαμε τις τελευταίες δεκαετίες, δενανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και τις νέες προκλήσεις. Στη θέση του χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην εξωστρέφεια, τηνκαινοτομία, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, τη μετάβαση στην κυκλική οικονομίακαι τη βιωσιμότητα, και την ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού».