Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση της Ελληνικής

του Γεωργίου Μπαμπινιώτη

ορκωμοσία ή ορκομωσία;

κυρία πρόεδρε ή κυρία πρόεδρος;

σάτιρα ή σάτυρα;

5.500 λήμματα για κάθε γλωσσική δυσκολία:

ορθογραφική, γραμματική, συντακτική, σημασιολογική

Ο απαραίτητος γλωσσικός μας σύμβουλος για να μιλούμε και να γράφουμε σωστά Ελληνικά!

Σε πολυτελείς, σκληρόδετες εκδόσεις

Αυτή την εβδομάδα ο τελευταίος τόμος: Ξ έως Ω

Το «Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση της Ελληνικής» του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη είναι ένας «γλωσσικός σύμβουλος» για τον καθένα μας, ένα εγχειρίδιο που ανταποκρίνεται σε δύο γλωσσικές ανάγκες τού οµιλητή της Ελληνικής: α) στην αποφυγή συνήθων λαθών, τα οποία εξετάζονται εξαντλητικά (δεν είναι απλή επιλογή κάποιων από τα λάθη), και β) στην αντιµετώπιση συνήθων δυσκολιών που δεν οδηγούν πάντοτε σε λάθη αλλά γεννούν εύλογες απορίες, γλωσσική αµηχανία ή και γλωσσική ανασφάλεια.

Και στις δύο περιπτώσεις όμως, ο χρήστης του προφορικού και του γραπτού λόγου της Ελληνικής χρειάζεται γλωσσική καθοδήγηση και αυτόν ακριβώς τον ρόλο έρχεται να παίξει αυτό το λεξικό, µε επιστηµονική εγκυρότητα που εξασφαλίζει στον χρήστη ασφάλεια γλωσσική και ποιότητα στις γλωσσικές του επιλογές.

Επίσης το Λεξικό που προσφέρει «Το Βήμα» απευθύνεται σε ευαίσθητους και προσεκτικούς οµιλητές, σε αυτούς που θέλουν να µιλούν και να γράφουν σωστά

τη γλώσσα τους. Απευθύνεται σε αυτούς που ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν µια λέξη στην ακριβή σηµασία της, διακρίνοντας λ.χ. ανάµεσα στο κρατικός και στο δηµόσιος, στο ανακαλύπτω, το αποκαλύπτω και το εφευρίσκω, στο αδιάκριτα και στο αδιακρίτως· σε αυτούς που θέλουν να γράφουν τις λέξεις σύµφωνα µε τη σωστή ορθογραφία τους, να γράφουν λ.χ. εταιρεία και όχι εταιρία, ανεξιθρησκία και όχι ανεξιθρησκεία, ξινός και όχι ξυνός, ή που θέλουν να ξέρουν πώς ορθογραφούνται σήµερα οι ξένες λέξεις (βόλεϊ και όχι βόλλεϋ, πορτρέτο και όχι πορτραίτο)· σε αυτούς που θέλουν να συντάξουν σωστά ρήµατα όπως το επιδέχοµαι (µε αιτιατική και όχι µε γενική· σωστό είναι το δεν επιδέχεται βελτίωση και όχι δεν επιδέχεται βελτίωσης) ή το διαφεύγω (διέφυγε την προσοχή µου και όχι διέφυγε τής προσοχής µου)· σε αυτούς που ενδιαφέρονται να µάθουν γιατί δεν είναι σωστό να λένε ανεξαρτήτου αποτελέσµατος αλλά ανεξαρτήτως αποτελέσµατος ή ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, ή να λένε και να γράφουν περιθάλπω και υποθάλπω και όχι περιθάλπτω και υποθάλπτω· σε αυτούς που θέλουν να τονίζουν σωστά τύπους όπως αυτοπτών µαρτύρων και όχι αυτόπτων µαρτύρων, θεµελιωδών κανόνων και όχι θεµελιώδων κανόνων. Oι 1.000 συνολικά σελίδες, με τις επισημάνσεις τους, διδάσκουν τον αναγνώστη, για τα λάθη που κάνουμε και τις δυσκολίες που συναντάμε.

Όπως λέει ο ίδιος ο καθηγητής, το λεξικό του δεν έχει αφηρηµένο θεωρητικό χαρακτήρα. Ξεκινάει από πρακτικά προβλήµατα, από συγκεκριµένα παραδείγµατα που απασχολούν τον χρήστη, δίνοντας απαντήσεις σε αυτά. Διερωτάται λ.χ. ο χρήστης αν κλίνονται οι ξένες λέξεις, και συγκεκριµένα αν πρέπει να πει τής τρόικας ή τής τρόικα. Στο λήµµα τρόικα θα ενηµερωθεί ή και απλώς θα επιβεβαιώσει (αν ήδη το γνωρίζει) ότι ο ορθός τύπος είναι τής τρόικας και θα παραπεµφθεί µάλιστα σε ένα ευρύτερο συγκεντρωτικό λήµµα για τις ξένες λέξεις (ΞΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ1) και στο πρόβληµα αν κλίνονται ή όχι.

Μάλιστα, ελήφθη ιδιαίτερη µέριµνα ώστε ο σχολιασµός των ληµµάτων και η γενικότερη εµφάνιση της ύλης του Λεξικού να είναι φιλική προς τον αναγνώστη, µε έγχρωµα στοιχεία, εποπτικούς πίνακες, πλήθος παραδειγµάτων και τέτοια οργάνωση των ληµµάτων, που να µην κουράζουν. Ετσι η όλη διατύπωση του σχολίου που αποτελεί κάθε λήµµα είναι ακριβής, σαφής, λιτή και κατανοητή.

Μαζί

VITA

Το πρώτο περιοδικό υγείας και ευεξίας στην Ελλάδα

Ανθή Βούλγαρη. Κοινωνία ώρα MEGA.

Ενημέρωση με καθαρή ματιά

Γερή άμυνα.

Οι κινήσεις που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας.

Glass skin

Tips για λείο δέρμα σαν γυαλί!

Μικρόβια και ιοί.

Πώς θα τα ξεχωρίσουμε.

Τι μπορεί να προκαλέσουν.

Τι πρέπει να ξέρουμε.

Dina’s Bakery.

Ξεχωριστές συνταγές από τη chef του MEGA

Και

ΒΗΜΑGAZINO

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνονται τιμές βιβλίων: 
«Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση της Ελληνικής #3»: €1,50